Subsidieregeling kleinschalige ontmoetingen

Wilt u een activiteit, actie of evenement organiseren voor uw buurt? Bijvoorbeeld een sportieve middag, een bloemenactie of een burendag? Vraag subsidie aan via de subsidieregeling kleinschalige ontmoetingsactiviteiten. Iedereen met een idee voor een sociale actie of activiteit voor een wijk of dorp in Waadhoeke, kan een subsidie aanvraag indienen.

Het subsidieplafond van de regeling is bereikt. Het is helaas niet meer mogelijk om een aanvraag te versturen. Heeft u schriftelijk een aanvraag gedaan? Dan nemen we uw aanvraag nog wel in behandeling.

  • Dit bedrag is er nog over: €0,-*

*Aan het restant van het subsidiebedrag kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bedrag wordt frequent gecheckt, maar niet elke dag. De huidige stand van het subsidiebedrag wordt elke werkdag (ma-vrij) om 9:00 uur op de website gepubliceerd.

Nadat de activiteit, actie of het evenement is afgelopen plaatst u foto's of video's hiervan met een korte beschrijving op de projectenkaart WatWaarWaadhoeke.

Tip: zoekt u nog inspiratie voor uw aanvraag? Kijk eens bij de mooie activiteiten, acties en evenementen die in aanmerking kwamen in de eerste subsidieronde. 

Iedereen mag een aanvraag doen; de regeling is voor en met onze inwoners. Het maakt dus niet uit dat u geen vereniging of stichting bent. 

Per idee kunt u maximaal €750,- aanvragen. Een lager bedrag is ook mogelijk. In totaal is er een pot van €40.000,- beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Bij de verdeling van de subsidies geldt: op = op. Bij het toekennen houden we rekening met aanvragen die via de post worden verstuurd. 

  • Houd er rekening mee dat het idee waarvoor u subsidie aanvraagt, nog niet mag zijn gestart voor het indienen van de aanvraag, maar vóór 1 juli afgerond moet zijn
  • De subsidie is bedoeld om de gemeente Waadhoeke een stukje mooier te maken en leefbaarheid en ontmoetingen te stimuleren.
  • Uw idee mag geen negatief effect op de (gezonde) leefomgeving voor mens, natuur en milieu hebben.
  • Er mogen meerdere ideeën in uw dorp of stad worden uitgevoerd.
  • Uw idee wordt uitgevoerd in de gemeente Waadhoeke en is speciaal bedoeld voor de inwoners van uw wijk of dorp.
  • De activiteit is toegankelijk voor iedereen en wordt publiekelijk bekend gemaakt.
  • Bewaar bonnetjes en ander bewijsmateriaal van de uitvoering van uw idee. Het is mogelijk dat we dit controleren.
  • Vragen? Neem contact met ons op.