Standplaatsvergunning

Wilt u vanaf een vaste plek aan de openbare weg in de gemeente Waadhoeke goederen verkopen of diensten aanbieden? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

  • Innemen van een standplaats voor een week of korter: € 45,00.
  • Innemen van een standplaats voor langer dan een week: € 90,00.
  • Uw DigiD inlogcode.
  • Gaat de aanvraag over particulier terrein? Dan ontvangen wij graag van u een schriftelijke verklaring van de eigenaar. Daaruit moet blijken dat de eigenaar geen bezwaar heeft tegen het innemen van de standplaats op zijn terrein.
  • U moet uw aanvraag ten minste acht weken voor het innemen van de standplaats indienen.
  • Bij het in gebruik nemen van gemeentegrond worden er kosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal meter dat u in gebruik neemt.

Weekmarkt