Leidinggevende aanmelden of wijzigen

Bent u in het bezit van een alcoholvergunning? Dan kunt u een nieuwe leidinggevende laten bijschrijven of verwijderen op het aanhangsel dat hoort bij de vergunning.

  • €50,-

Er worden eisen gesteld aan de nieuwe leidinggevende, namelijk:

  • De leidinggevende is minimaal 21 jaar;
  • Is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag (gevangenisstraf en/of geldboete);
  • Staat niet onder curatele;
  • Staat ingeschreven in het online Register Sociale Hygiëne.

Mail uw verzoek voor een nieuwe leidinggevende naar naar vergunningen@waadhoeke.nl. Wij sturen u dan een aanvraagformulier voor de wijziging. Samen met het formulier levert u een kopie legitimatiebewijs in van de nieuwe leidinggevende. Het formulier wordt ondertekend door de nieuwe leidinggevende en de vergunninghouder.

Wilt u een leidinggevende verwijderen van het aanhangsel, dan kunt u dit per mail aan ons doorgeven. U heeft hiervoor geen formulier nodig.