Riolering

Beerput

Heeft u een beerput? Lees hier over de aansluiting op het riool. 

Rioolaansluiting

Wilt u een nieuwe of tweede aansluiting op het riool? Hier kunt u dit aanvragen. 

Rioolverstopping

Is uw riool verstopt? U leest hier wat u kunt doen.

Wateroverlast in en rondom de woning

Vooral bij zwaardere buien kan er wateroverlast in uw woning ontstaan. Lees wat u kunt doen om dat te voorkomen.

Afkoppelen van regenwater

Het afkoppelen van regenwater of hemelwater wordt de laatste jaren steeds gebruikelijker. Lees hier waarom.

Water op straat

Als het riool vol is kan het voorkomen dat de gemeente gedurende 24 uur water op straat bergt. Lees hier waarom.