Beerput

Denkt u erover na om uw beerput te verwijderen?

Heeft u een beerput in uw tuin en ligt er een gemeentelijk riool in de buurt? Dan bent u ook aangesloten op het gemeentelijke riool. De overloop van uw beerput en de andere vuilwaterafvoeren zijn namelijk aangesloten op het riool.

Wilt u rechtstreeks aansluiten op het gemeentelijke riool? Dan maakt u gebruik van de bestaande rioolaansluiting. In bijzondere gevallen kan het zijn dat water uit de beerput rechtstreeks een sloot of greppel in stroomt. Dit is binnen de bebouwde kom of op plaatsen waar riolering ligt niet toegestaan. Een aansluiting op het riool is dan noodzakelijk. Buiten de bebouwde kom heeft u hiervoor een speciale tank nodig. 

Voor een nieuwe rioolaansluiting neemt u contact op met de gemeente. Voor de plaatsing van een speciale tank neemt u contact op met Wetterskip Frysl├ón.