Tegemoetkoming planschade

Denkt u dat u schade heeft door een maatregel op het gebied van ruimtelijke ordening? Bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan? Is uw pand door deze maatregel minder waard geworden? Of mist u door die maatregel inkomsten?

Vraag dan een tegemoetkoming planschade aan bij de gemeente. Na ongeveer zeven tot tien maanden hebben wij uw aanvraag afgehandeld.

 • Een aanvraag indienen kost € 300,00. U ontvangt daarvoor een factuur. Krijgt u geen tegemoetkoming planschade? Dan krijgt u dit bedrag niet terug.
 • Uw DigiD inlogcode.

Voorwaarden

Schade wordt alleen vergoed in de volgende gevallen: 

 • U heeft schade geleden. Er is sprake van een inkomensdaling of van een waardedaling van uw onroerende zaak.
 • U kon die schade niet voorzien toen u het pand kocht. 
 • De schade is niet al op een andere wijze vergoed. 
 • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel. 
 • U dient de aanvraag in binnen vijf jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel officieel geldt. 

Wat is de procedure?

Bij de beoordeling van een aanvraag vergelijken we twee situaties:

 • De situatie bij de nieuwe planologische maatregel.
 • De situatie bij de oude planologische maatregel. 
 • Meestal schakelt de gemeente voor het behandelen van een aanvraag een planschadebeoordelingscommissie in. Deze commissie is onafhankelijk en deskundig. Bij de beslissing op uw aanvraag houden we rekening met het advies van die commissie. 
 • De wettelijke bepalingen staan in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (afdelingen 6.1).
 • Na ongeveer zeven tot tien maanden hebben wij uw aanvraag afgehandeld.