Emigreren

Emigreert u vanuit Waadhoeke naar het buitenland? Of verwacht u minimaal acht maanden in het buitenland te gaan wonen? Dit moet u melden bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak binnen vijf dagen voor uw vertrek.

 • Gratis.
 • Wilt u een internationaal bewijs van de uitschrijving? Dit kost € 9,30. U moet dit bewijs op de dag van uitschrijving aanvragen. Lukt dat niet? Bezoek dan een RNI-gemeente.
 • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of geldig rijbewijs.
 • Blijven één of meer personen achter op uw adres? Alle personen die vertrekken moeten hun vertrek persoonlijk melden bij de gemeente. Dit geldt ook voor minderjarigen. Maak een afspraak binnen vijf dagen voor uw vertrek.
 • U moet uw nieuwe land en uw eerste adres in dat land aan de gemeente doorgeven. En de datum waarop u verhuist.
 • Uw uitschrijving naar het buitenland kan gevolgen hebben voor uw huursubsidie, studiefinanciering, uitkeringen of belastingen. Houd hier rekening mee.
 • Wilt u meer weten over emigreren? Kijk dan op website Nederlandwereldwijd.nl. Dit is een centrale plek voor het regelen van overheidszaken voor Nederlandse burgers in het buitenland.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door.
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie door voor kinderen jonger dan 16 jaar.
 • Curators geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.
 • Ouders en hun kind of kinderen van ouder dan 16 jaar mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U moet dan wel op hetzelfde adres wonen.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. U moet dan wel op hetzelfde adres wonen.