Waddenglas

Waddenglas is een glastuinbouwgebied in Noordwest Friesland. Er zijn kavels beschikbaar voor tuinders en kleinschalige bedrijvigheid in combinatie met bedrijfswoningen. Neem contact op met projectmanager Jacob Vriese voor uitgebreide informatie. Bel naar (0517) 380 183 of vraag per e-mail informatie aan.

Waddenglas sluit aan bij het bestaande glastuinbouwgebied ten zuiden van Sexbierum. Het plangebied beslaat zo’n tachtig hectare. Ongeveer vijftig hectare grond wordt verkocht voor glastuinbouwbedrijven. De overige hectares worden ingevuld met natuur, wegen en watergebieden.  

Waddenglas is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze drie partijen staan garant voor een hoogwaardig glastuinbouwgebied waarin kwaliteit tegen een zeer concurrerende prijs aangeboden wordt.

Er zijn twee soorten kavels beschikbaar. Kavels voor glastuinbouw van ongeveer vijftig hectare en drie kavels voor kleinschalige bedrijvigheid. De tweede variant ligt op de kwelderwal. Er zijn daar ook bedrijfswoningen mogelijk. De kavels worden omsloten door water.

Bekijk de schets van de eerste fase van het gebied (jpg, 453 KB) .

 

Kavelnummer

Grootte

Type kavel

Prijs

1

3.870 m2

Kleinschalige bedrijvigheid

€145.125

2

8.937 m2

Kleinschalige bedrijvigheid

€335.138

3

5.142 m2

Kleinschalige bedrijvigheid

€192.825

4

508.816 m2

Tuinbouw

Op aanvraag

  • Voor de realisatie van een glastuinbouwbedrijf zijn vergunningen nodig. U moet in ieder geval een omgevingsvergunning aanvragen. 
  • Voor Warmte- en Koudeopslag (WKO) en aardwarmte zijn bijzondere procedures en vergunningen nodig. Wij helpen potentiële kopers daarbij graag. Waar mogelijk wordt maatwerk geleverd. Neem hiervoor contact op met de projectmanager.
  • Tuinders die zich willen vestigen moeten goedkeuring krijgen voor het energieconcept in hun bedrijfsvoering. De duurzaamheid wordt getoetst op minimale uitstoot van CO2 en beperkt gebruik van fossiele brandstoffen. 
  • De invulling van de percelen moet functioneel gebonden zijn aan het landelijk gebied en/of de glastuinbouw. 
  • De architectuur van de bedrijfswoningen en bedrijven moet bijdragen aan het nieuwe karakter van de kwelderwal. De mogelijkheden en beperkingen zijn beschreven in het bestemmingsplan voor de kwelderwal.
  • De kavels voor glastuinbouw worden in bouwrijpe staat overgedragen aan de koper. Dat betekent dat het perceel aangesloten is op de openbare weg en vlak aangelegd. Er zijn nutsvoorzieningen aanwezig in de openbare weg. (gas, water, elektra, telefoon en glasvezel).
  • Door de gunstige ligging nabij de Waddenzee is er gemiddeld tien procent meer zonlicht dan elders in Nederland. Uitstekende omstandigheden voor glastuinbouw.