Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Ben je vrijwilliger of mantelzorger en wil je advies of ondersteuning? Of wil je zelf als vrijwilliger aan de slag? Dan kun je terecht bij de vrijwilligerscentrale van Connexa. Dit is de organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de gemeente.

Er zijn veel redenen om vrijwilligerswerk te doen. Je wilt bijvoorbeeld iets voor een ander betekenen, sociale contacten opbouwen of meer zelfvertrouwen krijgen. Of je wilt terugkeren op de arbeidsmarkt, kennis overdragen aan anderen of werkervaring opdoen.

Vrijwilligerscentrale

Voor alle vragen en ideeën over vrijwilligerswerk kun je terecht bij Connexa. De Vrijwilligerscentrale ondersteunt, versterkt en vernieuwt vrijwilligerswerk.

Mantelzorgers zorgen voor hun zieke of gehandicapte kinderen, ouders, familieleden, vrienden of buren. Dat doen zij uit liefde of persoonlijke betrokkenheid. Doordat mensen steeds langer thuis wonen, komen er ook telkens meer mantelzorgers.

Centrum Mantelzorg Waadhoeke

Heb je ondersteuning nodig bij het geven van mantelzorg? Of maak je je zorgen om iemand in jouw omgeving die veel zorgt voor een ander? Connexa denkt graag met je mee. Alle informatie staat verzameld op de pagina Centrum Mantelzorg Waadhoeke van Connexa.

Centrum Mantelzorg Waadhoeke organiseert thema-avonden, zorgt voor informatie en ondersteuning. Je staat er niet alleen voor!