Ga naar de inhoud

Gezondheidsverklaring

Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? Dan heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR.

 • € 37,80 (kosten aanvragen bij CBR)
 • € 40,80 (kosten aanvragen bij de gemeente)
 • U heeft een medische keuring nodig als:
  • u 75 jaar of ouder bent.
  • u een beperking heeft die van invloed is op uw rijvaardigheid..
  • u een rijbewijs aanvraagt voor een vrachtwagen of bus.
 • Het CBR beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk gezond bent om een auto of een ander motorvoertuig te kunnen besturen. Daarvoor moet u een Gezondheidsverklaring invullen, een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.
 • U kunt de gezondheidsverklaring online aanvragen via de website van het CBR. Let op: u heeft uw Digid-code nodig om in te loggen.
 • Bent u 75 jaar of ouder of bent u chauffeur van beroep? Dan gaat u na het na het opsturen van de het formulier altijd naar de arts voor een keuring.
 • Van het CBR ontvangt u een keuringsformulier. Dit formulier en uw identiteitsbewijs neemt u mee naar uw arts. U maakt zelf een afspraak bij een arts naar uw keuze. Daarna stuurt u de gevraagde informatie terug naar CBR. Het CBR beoordeelt alle informatie. Via het CBR ontvangt u bericht over uw gezondheidsverklaring.
 • U kunt ook een papieren Gezondheidsverklaring kopen aan de balie bij de gemeente. Daaraan zijn ook kosten verbonden.
 • U stuurt het volledig ingevulde formulier op naar het CBR. Het adres staat op de Gezondheidsverklaring.
Uw Reactie