Ga naar de inhoud

Gezondheidsverklaring

Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Heeft u een beperking of bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? In deze gevallen heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een Gezondheidsverklaring in op Mijn CBR.

Wat kost het?

 • € 33,80 (kosten aanvragen bij CBR)
 • € 37,80 (kosten aanvragen bij de gemeente)

Handig om te weten

 • U heeft een medische keuring nodig als:

  • u 75 jaar of ouder bent

  • u een beperking heeft die van invloed is op uw rijvaardigheid

  • u een rijbewijs aanvraagt voor vrachtwagen of bus

 • Het CBR beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk gezond bent om een auto of een ander motorvoertuig te kunnen besturen. Daarvoor moet u een Gezondheidsverklaring invullen, een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid.

 • U vult het formulier van het CBR zelf in. Soms heeft u ook een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts die u keurt een apart deel in.

 • U kunt dit online direct afhandelen via de website van het CBR. Let op. U heeft uw Digid code nodig om in te loggen.

 • U stuurt het volledig ingevulde formulier op naar het CBR. Het adres staat op de Gezondheidsverklaring.

 • Het is ook mogelijk om de papieren Gezondheidsverklaring te kopen bij de gemeente. De kosten hiervoor wijken af van de kosten bij het CBR. De kosten vindt u hierboven onder het kopje: Wat kost het?

Uw Reactie