Kappen en snoeien

We zijn trots op de waardevolle bomen en beplanting in Waadhoeke. Ze dragen bij aan een gezonde, prettige en groene leefomgeving voor iedereen. Toch kan het zijn dat je een boom wilt kappen in je tuin, op je erf of perceel. We kijken dan samen naar de mogelijkheden.

  • Overleg met je buren en omwonenden of ze bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
  • Ga naar BeSI om te kijken of er op de locatie waar je wilt kappen beschermde dieren of planten aanwezig kunnen zijn. Gebruik het rapport voor de vergunningcheck.
  • Via het Omgevingsloket check je of je een vergunning nodig hebt.
  • Vergunning nodig? Vraag je vergunning aan via het omgevingsloket.

Wij snoeien of kappen geen bomen, tenzij de boom een gevaarlijke situatie veroorzaakt of ziek is. Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen hieronder.

Per drie jaar hebben alle gemeentelijke bomen een veiligheidscontrole gekregen. We controleren een derde deel van onze bomen per jaar. Elke boom wordt dus eens in de drie jaar gecontroleerd. We kijken dan naar onveilige situaties, boomziektes, doodhout en andere gebreken. Hieruit komt een lijst met bomen die wij snoeien of kappen.

Wanneer snoeit de gemeente bomen en struiken?

Elk jaar is er 1 snoeironde. De dorpen waar gesnoeid wordt staan voor de snoeironde begint vermeld op deze website. De aannemer werkt altijd, ongeacht het seizoen, volgens de Wet natuurbescherming. Dit kan betekenen dat bomen waar bijvoorbeeld een nest in zit op een later moment wordt gesnoeid of gekapt.

Mag ik groen van de buren of van de gemeente snoeien als het in mijn tuin hangt?

Overhangende takken van de boom of struik van de buren mag je verwijderen. Hiervoor overleg  je eerst met de eigenaar van de boom/struik. De eigenaar moet de gelegenheid krijgen om zelf te snoeien. Als dat niet gebeurt mag je de takken snoeien. Voorwaarde is dan wel dat de boom of struik geen onherstelbare schade oploopt en niet afsterft. Gaat het om een boom of beplanting op gemeentegrond? Doe dan een melding bij ons.

Hoe werkt de takkenroute (snoeiafval ophalen)

Heb je snoeiafval of takken? Dan kan je deze zes keer per jaar gratis laten ophalen door de gemeente. Je mag maximaal 4m3 aan snoeiafval aan de weg zetten. Kijk wanneer ze bij jou langskomen en meld je aan voor het ophalen via de Omrin App of via de website.

Kunnen bomen gekapt/gesnoeid worden, zodat mijn zonnepanelen meer licht krijgen?

We kappen of snoeien geen bomen voor een betere opbrengst van zonnepanelen, zonneboilers of andere zonne-receptoren. Gezonde bomen gaan langer mee dan zonnepanelen en zorgen voor zuurstof en verkoeling. Daarnaast zijn ze goed voor de biodiversiteit en het klimaat. Deze algemene klimaatwinst weegt zwaarder dan de meeropbrengst van de zonnepanelen.

Kunnen bomen gekapt/gesnoeid worden zodat ik meer licht in huis krijg?

Of er sprake is van ernstig ongemak door schaduw van bomen op gemeentegrond, bekijken we per situatie. Doe hiervoor een melding. Is de boom van de buren? Probeer er dan samen uit te komen. Soms kan het al schelen om 1 tak in overleg te snoeien. 

De bomen in onze straat drukken de stoeptegels omhoog. Wat doet de gemeente hieraan?

Wat vervelend. Dit noemen we wortelopdruk en is een gevolg van onvoldoende groeiruimte in de ondergrond. De wortels groeien naar plekken waar ze water en voedingsstoffen kunnen krijgen en duwen obstakels uit de weg. Maak een melding en dan kijken we of en hoe we dit kunnen verhelpen. 

Als de gemeente een boom kapt, komt er dan een nieuwe voor terug?

In bijna alle gevallen wordt bij het kappen van bomen op dezelfde locatie een nieuwe boom geplant. In de straat komt een boom terug. Als het kan op dezelfde plek.

Kunnen er meer bomen in onze straat komen?

We staan altijd open voor locaties en suggesties. Geef het aan ons door en dan gaan wij kijken wat er mogelijk is. Soms kan het helaas niet omdat er geen ruimte is. Een boom heeft zowel bovengronds als ondergronds (wegfundering, kabels en leidingen) voldoende vrije ruimte nodig om te groeien.

Mijn vraag staat er niet tussen

Heb je een vraag over groenbeheer? Stel je vraag via info@waadhoeke.nl en wij reageren zo snel mogelijk. Wil je een melding doen over iets wat met groen(overlast) te maken heeft? Gebruik dan het meldformulier.