Aansprakelijk stellen

Heeft u schade opgelopen door schuld van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U krijgt binnen zes weken een reactie van ons op uw aansprakelijkstelling.

  • Bewijs van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld foto’s of een rekening.
  • Eventueel: één of meer ondertekende getuigenverklaringen.
  • Verklaring van het voorval. Bijvoorbeeld bij verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie, een schadenota van de verzekering en een medische verklaring als sprake is van letselschade.
  • Onderbouw uw schadeclaim zo volledig mogelijk. En stuur alle bewijzen die u heeft mee.
  • Binnen zes weken handelen we uw aansprakelijkstelling af.