Resultaten

Samen met inwoners en ondernemers maakt gemeente Waadhoeke een Omgevingsvisie. De visie beschrijft op hoofdlijnen ontwikkelingen die in meerdere dorpen of wijken spelen. Bijvoorbeeld: hoe ziet de gemeente er in 2030 uit? Wat maakt ons gebied bijzonder en wat willen we behouden? Wat kan beter? Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie? Dat zijn vragen die we als gemeente niet alleen kunnen beantwoorden. Daarom betrekken we inwoners en ondernemers. In de periode van maart – mei 2022 hebben we via een vragenlijst inwoners en ondernemers hiernaar gevraagd. Dit zijn de resultaten:

Uitdagingen:

  • De energietransitie: vooral in relatie tot landschap en energiearmoede (helpen verduurzamen)
  • Luister goed naar inwoners en organiseer jezelf als gemeente dichtbij hen.
  • Recreatie ook voor eigen inwoners: bevaarbaar maken/houden van wateren. Zwemmogelijkheden (zwembaden, stads-/dorpsstrandjes).

Kansen:

  • Behoud 'mienskipszin': de sportvoorzieningen, MFA's en de betrokkenheid bij verenigingen zijn grote kwaliteiten.
  • Het groene en rustige karakter is een grote kwaliteit. Behoud van rust, ruimte en meer groen is belangrijk voor de omgeving.
  • Verkeersveiligheid en bereikbaarheid borgen. De goede verbinding naar voorzieningen en bereikbaarheid via A31 en trein zijn grote kwaliteiten.

De cijfers:

  • De vragenlijst is ingevuld door ruim 600 Waadhoekers.
  • 42% van de deelnemers heeft een middelbare school diploma of vergelijkbaar.
  • De helft van de deelnemers is 21-49 jaar.
  • 85% woont samen, waarvan 38% met kinderen.

Uitgebreider lezen? Dat kan hier. Of bekijk de omgevingsvisie.