Resultaten verdiepingsgesprekken

Bijna 47 duizend bijzondere mensen met de poaten yn de klaai. Op de bodem van een oude zee. Trots op het rijke verleden én de toekomst.

Bewust van wat we hebben, zetten we samen stappen naar de toekomst. Dit doen we in de omgevingsvisie. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de gemeente er in 2030 uitziet, wat ons gebied bijzonder maakt en we daarom willen behouden. Maar ook hoe we omgaan met nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw, ruimte voor bedrijven of het opwekken van duurzame energie. De gemeente kan hierin een stimulerende of aanjagende rol hebben naar samenwerkingspartners zoals Provinsje Fryslân, het Wetterskip Fryslân, (boeren)bedrijven, instellingen en scholen. De visie moet in het eerste kwartaal van 2024 klaar zijn.

Om erachter te komen wat inwoners en bedrijven belangrijk vinden voor de omgevingsvisie, zijn we in het voorjaar van 2023 in gesprek gegaan. De uitkomsten van de gesprekken nemen we mee in het maken van de visie.

We blijven in beweging en Waadhoeke verandert mee!

 • We verzilveren samen innovatieve en duurzame kansen voor het onderwijs en (agrarische) bedrijven.  
 • In Franeker en de 40 dorpen is het aantrekkelijk wonen, werken en ondernemen. Werkenden en starters op de arbeidsmarkt blijven hier wonen.
 • Er is en blijft ruimte voor landbouw.

Uit de verdiepingsgesprekken zijn vier pijlers gekomen:

Krachtig in de Regio

 • We verzilveren samen innovatieve en duurzame kansen voor het onderwijs en (agrarische) bedrijven.
 • In Franeker en de 40 dorpen is het aantrekkelijk wonen, werken en ondernemen. Werkenden en starters op de arbeidsmarkt blijven hier wonen.
 • Er is en blijft ruimte voor landbouw.

Genieten van de ruimte, Franeker en de 40 dorpen

 • Omarmen van de groeimogelijkheden voor toerisme en recreatie voor inwoners en bezoekers!
 • Academiestad Franeker en de 40 krachtige, bruisende dorpen staan bol van activiteiten, bezienswaardigheden en cultuur. We zorgen ervoor dat mensen dit mee gaan maken!
 • Inwoners van Waadhoeke weten wandelend, fietsend, varend of rijdend in een fijnmazig netwerk van paden en water de mooiste plekjes te vinden.

Krachtige, bruisende dorpen en wijken

 • Iedereen heeft een passende en betaalbare woning. Van starters tot ouderen.

 • Er is ruimte voor initiatieven en inspirerende ideeën. Bouwen van nieuwe woningen en investeren in bestaande
  woningen.

 • Als je de deur uitgaat, ben je in een gebied dat uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Waar men elkaar nog kent en samen koffiedrinkt. En waar iedereen de kans krijgt te sporten en mee te doen.

Landbouw en natuur moeten elkaar versterken

 • Samen delen we onze omgeving. We omarmen innovaties in landbouw met oog voor natuur.
 • We verzilveren samen kansen door te innoveren op de thema’s
  • Klimaatadaptatie,
  • Gezondheid
  • Vergroten van biodiversiteit
  • Kwaliteit van het landschap
  • Wateropvang en wateropslag
  • Energietransitie; mogelijkheden voor zonne- en windenergie
 • Waadhoeke werkt slim samen met de landbouwsector