Albert Nauta

Beschikbaar

Alle dagen.

Taal

Nederlands, Fries, Engels, Duits en Franekers.

Waarom kiest u voor mij?

Mijn naam is Albert Nauta. Geboren en grotendeels getogen in Franeker. Vanaf 2009 werkzaam als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Franekeradeel en nu in Waadhoeke.

Ik ben getrouwd en wij hebben twee dochters en vijf kleinkinderen. Een groot gedeelte van mijn leven heb ik bestuurlijke activiteiten ontplooid in verenigingen en instellingen op maatschappelijk en cultureel gebied. Na een werkzaam leven in de hectische ICT wereld ben ik al geruime tijd met pensioen. Dat biedt meer tijd en ruimte voor mijn vele hobby's, maar ook tijd om maatschappelijk (meer) betrokken en actief te zijn.

Ik vind het heel bijzonder dat ik een bijdrage mag leveren aan een heel belangrijk moment, een mijlpaal, in het leven van veel mensen. Het huwelijk of de partnerschapsregistratie is een officiële bevestiging van de band tussen twee mensen, het vertrouwen in elkaar en in de gezamenlijke toekomst. Het jawoord is maar een kort woordje maar heeft gevolgen voor de lengte van het leven na het uitspreken hiervan.

Al is de officiële rechtshandeling in principe het belangrijkste aspect van de ceremonie, toch vind ik het een uitdaging om voor het bruidspaar de huwelijksplechtigheid in een ontspannen sfeer tot een onuitwisbare gebeurtenis te maken. En op welke wijze bespreek ik graag vooraf bij de partners thuis of in een door hen gekozen omgeving. Door persoonlijke benadering en interesse, maar ook door herkenning en erkenning in de plechtigheid probeer ik een extra dimensie te geven aan de huwelijksvoltrekking, een unieke ervaring voor het paar en hun gasten. En dat kan wat mij betreft in het Nederlands, Engels, Duits, mar fansels ek yn it Frysk.