AED aanmelden

Heb je een AED? Meld hem dan aan bij het reanimatieoproepsysteem HartslagNu. Zo help je levens redden in jouw buurt. Hoe sneller een AED ingezet wordt, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.

Dit vult je in tijdens het aanmelden:

(staat op de AED)

  • Type en serienummer
  • Verloopdatum van de elektroden
  • Verloopdatum van de batterij

Zo weten we dat de AED beschikbaar is en goed werkt.

Als jouw AED wordt opgeroepen voor een reanimatie, ontvangt je een bericht van HartslagNu. De burgerhulpverlener neemt de AED dan mee naar het reanimatie adres. Na afloop brengt hij of zij de AED weer terug. Het is belangrijk dat je dan checkt of de AED daadwerkelijk is gebruikt en hem weer op orde brengt.

  • Je kunt een AED alleen aanmelden als je de eigenaar of beheerder bent.
  • De AED hangt op een vaste openbare plek en is voor iedereen makkelijk bereikbaar.
  • De AED is 24 uur per dag bereikbaar, zodat hij altijd ingezet kan worden.
  • Bij voorkeur hangt de AED buiten.
  • Je bent bereid de gegevens van de AED up-to-date te houden
  • Je bent bereid de AED regelmatig (het liefste iedere maand) te controleren op verlopen batterijen en elektroden.
  • Je bent bereid de AED na een mogelijke inzet te controleren en weer gebruiksklaar te maken.