Tijdelijke afsluiting wandelroute Franeker Zuid

De lente is begonnen. Voor jou betekent het waarschijnlijk lekker naar buiten. Voor de vogels betekent de lente een nest vol eieren en daarna zorgen voor kwetterend nageslacht. Dat geldt ook voor dit natuurgebied in Franeker Zuid. Een plek waar veel mensen wandelen, met of zonder hond. En waar steeds meer vogels een plek vinden om te broeden. Daar zijn wij erg blij mee. Om dat in de toekomst ook zo te houden, hebben de vogels extra bescherming nodig.

In Franeker Zuid broeden verschillende soorten weidevogels. Onder andere de oer-Hollandse grutto, kievit en tureluur. Deze vogelsoorten zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn. Er zijn maatregelen nodig om te zorgen dat zij tijdens het broeden niet worden gestoord. Om het broedsucces te vergroten, wordt dit gebied vanaf nu jaarlijks in het broedseizoen afgesloten voor bezoekers. De weidevogels hebben in deze periode alle rust nodig om voor hun nageslacht te zorgen.

Bekijk het gebied op de afbeelding hieronder:

We snappen dat we hiermee jouw mogelijkheden om een rondje te lopen beperken. Helaas kunnen we op deze plek geen alternatieve route aanbieden. We hopen op je begrip voor dit besluit. Zo zorgen we er samen voor dat we van de natuur en van de vogels kunnen blijven genieten.

Vogels zijn geen fan van katten. Als ze rustig zitten te broeden, dan kan een rondsluipende kat voor onrust zorgen. Gevolg dat vader of moeder het nest en misschien ook de jongen alleen laat. Dat willen we liever voorkomen. Heb je een kat als huisdier? Dan vragen we of je deze in het broedseizoen, zeker ’s nachts, binnen wilt houden. Kijk op de website Poes in de mand voor meer informatie en tips.