Agenda welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert om de week (oneven weken) op maandag vanaf 9.00 uur. Voor deze vergadering wordt een agenda gemaakt. Op de agenda van de welstandscommissie staat aangegeven welke bouwplannen behandeld zullen worden. De agenda wordt op de woensdag voor de vergadering via deze pagina bekend gemaakt. 

Op maandag 5 december om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Het is mogelijk om de vergadering op het gemeentehuis bij te wonen en online vanuit huis. Heeft u interesse in het online bekijken van de vergadering van de welstandscommissie? Klik op deze link om naar de digitale vergadering van de adviescomissie ruimtelijke kwaliteit via Microsoft Teams te gaan. Heeft u vragen over de agenda, neem dan contact op met de gemeente.

Bruorren Halbertsmastr 7 in Franeker          

Het verbouwen en uitbreiden van een woning

Kingmatille 10 in Zweins

Het vergroten van het hoofdgebouw.

Wester-Hitzum 1 in Hitzum       

Het plaatsen van een kleine windmolen.

Ds. Marinus Mooijstraat 30 in Oudebildtzijl

Het plaatsen van een berging.

Mr Klaas Douwesstraat 21 in Tzum    

Het plaatsen van een dakkapel.

Miedweg 2 in Boer           

Het wijzigen van gevels.

Hegesylsterwei 9 in Tzummarum        

Het vervangen van een asbesthoudende dakplaten door nieuwe golfplaten.

Bitgumerdyk 9 in Marsum         

Het plaatsen van zonnepanelen.

A.C. Bakkerstraat 2 + 2B en Ds. Marinus Mooijstraat 2 + 4  in Oudebildtzijl (naast nummer 2)

Het bouwen van 4 halfvrijstaande woningen.

Tanjabuurt 17 in Achlum

Het realiseren van een uitbouw.

Severander 37 in Franeker        

Het plaatsen van een tuinkas en tuinhuis.

Sinaedawei 23 in Tzummarum 

Het verbouwen van het woongedeelte van een boerderij.

Camstrawei 27 in Firdgum        

Het plaatsen van een kleine windmolen.

Koudeweg 1 in St.-Jacobiparochie      

Het plaatsen van een kleine windturbine.

Harlingerweg 1 in Franeker      

Het plaatsen van zonnepanelen.

Westerein 5 in Wjelsryp 

Het aanpassen van een gevel van een ligboxenstal.

Dijkstraat 40 -42 in Franeker    

Het plaatsen van zonnepanelen.

Kie naast nummer 6 in Franeker         

Het plaatsen van zonnepanelen.

van Egmondstraat 27 in Oudebildtzijl

Het plaatsen van een kleine windmolen.

Bargereed 106 in Tzummarum

Het bouwen van een tuinhok.

Weakens 10 in Winsum  

Het plaatsen van een kleine windmolen.

Oud Kaatsveld 8 in Franeker      

Het uitbreiden van een serre.

Op maandag 21 november om 9.00 uur is de vergadering van de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Het is mogelijk om de vergadering op het gemeentehuis bij te wonen en online vanuit huis. Heeft u interesse in het online bekijken van de vergadering van de welstandscommissie? Klik op deze link om naar de digitale vergadering van de adviescomissie ruimtelijke kwaliteit via Microsoft Teams te gaan. Heeft u vragen over de agenda, neem dan contact op met de gemeente.

Rijksweg 17 in Herbaijum           

het bouwen van een kapschuur.

Statenweg 5 in St.-Annaparochie   

Het uitbreiden van een woning.

Hoarnestreek 7 in Sexbierum   

Het plaatsen van een kleine windmolen.

van Harenstraat 14 in St.-Annaparochie

Het verbouwen van appartementen en winkel/museum.

Wester-Hitzum 1 in Hitzum        

Het plaatsen van een kleine windmolen.

Ds. Marinus Mooijstraat 30 in Oudebildtzijl        

Het plaatsen van een berging.

Mr Klaas Douwesstraat 21 in Tzum         

Het plaatsen van een dakkapel.

Buorren 2 in Boksum    

Het verbouwen van een woning.

Wylp 8 in Dronryp (kavel 24)     

Het bouwen van een vrijstaande woning.

Monnikenweg 56 in Achlum      

Het plaatsen van zonnepanelen.

Ingelumerdyk 1 in Menaam       

Het bouwen van een jongveestal en werktuigenberging.

Prins Hendrikkade 1 en 10 in Franeker 

Het plaatsen van bewegwijzeringsborden.

Oud Kaatsveld 2 in Franeker      

Het plaatsen van zonnepanelen.

Smidsreed 3 in Tzum     

Het plaatsen van een vakwerkmast.

Planetenbaan 18 in Franeker    

Het plaatsen van een dakkapel.

Dorpsstraat 10 in Dongjum        

Het vergroten van een dakkapel.

Bloemketerp 4 in Franeker        

Het intern verbouwen van een woning.

van Burmaniastraat 11 in St.-Annaparochie       

Het plaatsen van een garage.

A.C. Bakkerstraat 2 + 2B en Ds. Marinus Mooijstraat 2 + 4  in Oudebildtzijl (naast nummer 2)

Het bouwen van 4 halfvrijstaande woningen.

Noord 32 in Franeker   

Een wijziging op de eerder verleende vergunning voor dakrenovatie.

Dijkstraat 11A en 11B in Franeker - splitsing 11A              

Het realiseren van 2 wooneenheden in een bestaand gebouw.