Welstand

Ga je een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet je bouwplan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. Wij bekijken of je bouwplan in de omgeving past.

Welstandsnota

Gemeente Waadhoeke heeft op 12 december 2019 de welstandsnota vastgesteld en deze op 6 juni 2024 voor de laatste keer aangepast. De welstandsnota is te bekijken in het gemeentehuis of bekijk de welstandsnota digitaal via deze website. Je kunt de welstandsnota ook opvragen via info@waadhoeke.nl. Dan mailen we deze naar je toe.

Vergaderingen welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert iedere week op maandag vanaf 9.00 uur. De plannen worden digitaal behandeld. Heb je interesse in het bijwonen van de vergadering van de welstandscommissie? Op deze pagina lees je hier meer over.

Agenda welstandscommissie

Op de agenda van de welstandscommissie staat aangegeven welke bouwplannen behandeld zullen worden. Heb je interesse in de agenda van de welstandscommissie? Op deze pagina lees je hier meer over.

Uitgebrachte adviezen

Heb je interesse in de uitgebrachte adviezen van de welstandscommissie? Dan kun je deze opvragen via vergunningen@waadhoeke.nl