Alleen reizen met kinderen

Als je alleen reist met een minderjarig kind (tot 18 jaar) moet je kunnen aantonen dat je toestemming hebt van de ouder(s) met gezag. Hiervoor vul je het 'Aanvraagformulier toestemming reizen met minderjarige naar buitenland' in. De ouders, verzorgers of personen die gezag over het kind hebben moeten je die toestemming geven. Let op: Heb je meerdere kinderen? Dan vul je per kind een toestemmingsformulier in.

Meer informatie

Op de website van de Marechaussee lees je meer over alleen reizen met kinderen. Heb je nog inhoudelijke vragen over dit onderwerp of vragen over je persoonlijke situatie? Neem dan contact op met de vakantielijn van het Centrum IKO.