Verhuizen en gemeentelijke belastingen

Weten wat verhuizing of verkoop met jouw aanslag doet? De situatie op 1 januari van het belastingjaar bepaalt aan wie de gemeente een aanslag oplegt. Verhuis je later in het kalenderjaar? Hieronder lees je meer informatie over wat een verhuizing betekent voor de aanslag afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting (ozb).

Binnen de gemeente

  • De aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt niet verminderd. De aanslag verhuist mee naar het nieuwe adres.

B​​​​​​innen de gemeente naar een adres waar iemand anders al afvalstoffenheffing en rioolheffing betaalt

  • De aanslag wordt verminderd met de volle maanden, die na de adreswijziging in het kalenderjaar overblijven. Je hoeft niets te doen. Je ontvangt vanzelf bericht.

Naar een andere gemeente

  • De aanslag wordt verminderd met de volle maanden die na de adreswijziging in het kalenderjaar overblijven. Je hoeft niets te doen. Je ontvangt vanzelf bericht.

Blijft er een persoon wonen op het oude adres die geen aanslag heeft? Hij/zij krijgt dan een nieuwe aanslag voor de resterende (volle) maanden.

De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het hele jaar. Dit heet de waardepeildatum. De eigenaar is bekend bij het Kadaster. De eigenaar of gebruiker op 1 januari is belastingplichtig en moet onroerendezaakbelasting (OZB) betalen voor het gehele jaar, ongeacht tussentijdse verkoop. Bij verkoop verrekent de notaris (meestal) de eigenarenbelasting tussen de koper en verkoper. Als je tijdens het jaar verhuist, blijft jouw aanslag OZB dus hetzelfde.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!