Carbidschieten

Op deze pagina leest u meer informatie over carbidschieten in gemeente Waadhoeke. Aanmelden is mogelijk tot 9 december 2022.

 • Het aanmelden is gratis.
 • Uw DigiD inlogcode.
 • Een adres zo dicht mogelijk bij de schietlocatie.
 • Een situatietekening met hierop: de schietrichting, het aantal melkbussen en/of vergelijkbare voorwerpen en de afstand tot omliggende gebouwen (75 meter van gebouwen en 300 meter van boerderijen af met dieren).
 • Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaraf geschoten wordt.
 • Aanmelden om te carbidschieten is verplicht.
 • Carbidschieten mag op zaterdag 31 december 2022 tussen 10.00 en 17.00 uur.
 • De schietrichting (die u in het ingestuurde plan heeft aangegeven) moet worden aangehouden.
 • Eten en drinken is toegestaan voor eigen gebruik. Uitdelen of verkopen mag niet.
 • Carbidschieten mag op een afstand van minimaal 75 meter van gebouwen en op een afstand van minimaal 300 meter van boerderijen met dieren.
 • Gebruik maken van melkbussen en/of andere voorwerpen met een inhoud van meer dan 50 liter is niet toegestaan.
 • Schiet altijd met een bal in plaats van een deksel van een melkbus.
 • Zorg voor EHBO-voorzorgsmaatregelen op locatie (denk aan een verbanddoos en een volle emmer water).
 • Zorg dat de toeschouwers op ruime afstand staan (minimaal 25 meter van de bussen).
 • Schiet nooit alleen, maar altijd met (minimaal) twee personen.
 • Meld u op tijd aan, volg de regels en denk om uw en andermans veiligheid. Dan blijft het een leuke traditie voor iedereen.

Heeft u vragen over het aanmelden of het carbidschieten? Bel dan naar 0517 – 380 380, afdeling Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VVTH). Of mail naar info@waadhoeke.nl.