SDG's

De SDG’s (Sustainable Development Goals) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De 17 doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.

Waadhoeke is een SDG-gemeente; wij zijn op lokaal niveau de SDG’s aan het invoeren. Op 25 september is het altijd SDG vlaggendag. Op of rond 25 september wappert bij alle SDG-gemeenten de SDG-vlag. Op de vlag zijn de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) afgebeeld om van de wereld een betere plek te maken in 2030.

Wethouder Dijkstra: “Mei dizze SDG-flagge wolle wy elkoar en de wrâld sjen litte dat wy ús hjir yn Waadhoeke fol oertsjûging ynsette foar de duorsumens doelen en in earlike wrâld. We moatte meielkoar troch de tiid. It is wichtich om dêroan te wurkjen foar en troch ús allegear. Allinnich dan kinne we in griene, ynklusyve, earlike en sterkere wrâld trochjaan oan ús bêrn en de kommende generaasjes.”

Meer informatie

Wil je meer weten over welke 17 SDG’s er zijn en wat ze inhouden? Kijk dan op de website van SDG Nederland. Er is ook een Frysk SDGnetwurk.