Ontheffing geluidshinder

Organiseer je een feest met livemuziek? Bijvoorbeeld in een horecabedrijf, loods, dorpshuis, schuur of sportkantine? Dan is de kans groot dat je boven de geluidsnorm uitkomt. Je hebt hier dan een ontheffing voor nodig. Tenminste 2 weken voor het begin van het feest moet deze ontheffing worden aangevraagd. Organiseer je een festiviteit in de openlucht? Dus niet op een terrein dat bij een bedrijf of ander pand hoort? Dan heb je ook een ontheffing nodig. Ook wanneer je bedrijfsmatig gaat slopen of bouwen buiten bepaalde dagen/tijden kan het zijn dat je een ontheffing nodig hebt.

  • Je mag als bedrijf maximaal 12 keer per jaar een festiviteit organiseren die afwijkt van de geluidsnorm. Voorkom zoveel mogelijk geluidsoverlast door de ramen en deuren te sluiten. Het doorlaten van mensen en goederen mag natuurlijk wel.
  • Organiseer je een feest in de openlucht? Bijvoorbeeld een verjaardagsfeest in je tuin of een bruiloft op een plantsoen? Vraag dan een ontheffing geluidshinder aan. Zorg er altijd voor dat je zoveel mogelijk doet om eventuele geluidsoverlast te beperken. Maakt de geluidshinder onderdeel uit van een evenement dat voor publiek toegankelijk is dan wordt de geluidsontheffing meegenomen in de aanvraag om een evenementenvergunning. 

Geluidshinder bij bouwen of slopen

Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden mogen op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 en 19.00 worden uitgevoerd. Hierbij mogen bepaalde geluidsnormen niet worden overschreden. Wanneer je buiten deze dagen en tijdstippen of boven die geluidsnorm werkzaamheden uitvoert, vraag dan een ontheffing geluidshinder aan. Zorg er altijd voor dat je zoveel mogelijk doet om geluidsoverlast te beperken. Wanneer ontheffing verleend kan worden, zijn daar wel voorschriften aan verbonden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je gebruik moet maken van de akoestisch best beschikbare stille technieken.

  • Een ontheffing voor geluidsvoorschriften kost €40,-