Ontheffing tijdelijk alcohol schenken

Wil je tijdelijk zwak-alcoholhoudende dranken schenken buiten een horecabedrijf? Dan moet je een ontheffing artikel 35 Alcoholwet aanvragen. Het moet gaan om een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement) die maximaal 12 aangesloten dagen duurt.

Let op: je hoeft deze ontheffing niet apart aan te vragen wanneer je al een evenementenvergunning bij ons aanvraagt. Deze ontheffing kan namelijk worden aangevraagd via het aanvraagformulier van de evenementenvergunning.

  • €60,-
  • Het gaat om een klein evenement, besloten feest of een eenmalige bijzondere gelegenheid;
  • het gaat om een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen;
  • de gelegenheid richt zich niet alleen op minderjarigen;
  • het schenken van de zwak-alcoholhoudende dranken is onder leiding van een persoon. Dit noemen we de leidinggevende.
  • Is minimaal 21 jaar;
  • niet van slecht levensgedrag is (gevangenisstraf en/of geldboete);
  • niet onder curatele staat;
  • staat ingeschreven in het online Register Sociale Hygiëne.