Klacht en melden

Meteen melden

Meld dat er iets kapot is, overlast geeft of een gevaar veroorzaakt.

Iets verloren of gevonden

Heeft u iets verloren of gevonden? Geef het aan ons door.

Klacht insturen

Hoe kunt u een klacht insturen?

Zienswijze

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Bezwaar en beroep

Hoe kunt u bezwaar of beroep indienen als u het niet eens bent met een besluit?

Aansprakelijk stellen

Schade opgelopen door schuld van de gemeente? U kunt de gemeente aansprakelijk stellen.

Dwangsom

Neemt de gemeente te laat een beslissing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom.

Wet open overheid

De Woo regelt uw recht op informatie van de overheid.

Bekendmakingen

Blijf op de hoogte van plannen van de gemeente bij u in de buurt.

Melding ligplaats

Doe een melding als u een vaartuig wilt aanleggen.