Gemeentegrond gebruiken

Wilt u gemeentegrond gebruiken? Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een bouwcontainer in de binnenstad van Franeker. Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. Daarvoor hoeft u niet naar het gemeentehuis. 

Ook heeft u de ontheffing nodig voor bijvoorbeeld uitstallingen, bedrijfsafvalcontainers, tijdelijke reclame- en aankondigingsborden en luifels waarbij u gemeentegrond gebruikt.

  • € 31,00.
  • Daarnaast betaalt u voor het gebruiken van gemeentegrond. Deze kosten heten precariokosten. De hoogte van dit bedrag hangt af van het aantal vierkante meters gemeentegrond dat u gebruikt. En van hoelang u deze grond gebruikt.
  • Onder gemeentegrond vallen ook de openbare weg en de wegbermen.
  • Het is niet nodig om een ontheffing aan te vragen voor bouwcontainers buiten het centrum van Franeker.
  • U moet de aanvraag minimaal dertig dagen voor de plaatsing van de borden indienen.
  • Een aanvraag voor ontheffing doet u telefonisch via (0517) 380 380 of via e-mail: info@waadhoeke.nl.
  • Heeft u inhoudelijke vragen over het gebruik van gemeentegrond, neem dan contact op via e-mail: info@waadhoeke.nl.