Welstand

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Dan moet uw bouwplan voldoen aan de welstandseisen van de gemeente. Wij bekijken of uw bouwplan in de omgeving past.

Welstandsnota

De gemeente Waadhoeke heeft op 3 maart 2022 de welstandsnota vastgesteld. De welstandsnota is te raadplegen in het gemeentehuis van Waadhoeke of via de website BügelHajema.nl. U kunt de welstandsnota ook opvragen via info@waadhoeke.nl. Dan mailen we deze naar u toe. De welstandsnota is ook te raadplegen in het gemeentehuis van Waadhoeke.

Vergaderingen welstandscommissie

De welstandscommissie vergadert om de week (oneven weken) op maandag vanaf 9.00 uur. De plannen worden digitaal behandeld. Heeft u interesse in het bijwonen van de vergadering van de welstandscommissie? Op deze pagina leest u hier meer over.

Agenda welstandscommissie

Op de agenda van de welstandscommissie staat aangegeven welke bouwplannen behandeld zullen worden. Heeft u interesse in de agenda van de welstandscommissie? Op deze pagina leest u hier meer over.

Uitgebrachte adviezen

Heeft u interesse in de uitgebrachte adviezen van de welstandscommissie? Dan kunt u deze opvragen via vergunningen@waadhoeke.nl