Meldpunt voor verward gedrag

Vertoont een familielid, vriend of kennis verward gedrag en maak je je zich zorgen? Dan kun je bellen met het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag op telefoonnummer 0800 – 1205. Bel in een spoedsituatie altijd 112. Denk je aan zelfmoord? Bel dan 113. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over waar u terecht kunt met zorgen om een persoon met verward gedrag.

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de Wvggz.

Heb je als naaste te maken met gedwongen, verplichte ggz in de provincie Friesland? Heb je vragen of zoek je steun? Neem dan contact op met de familievertrouwenspersoon voor de regio Friesland: Jettie Zijlstra; mailadres: j.zijlstra@familievertrouwenspersonen.nl / telefoon: 06 51 03 01 35. Je kunt ook contact opnemen met de Landelijke stichting familie vertrouwenspersonen. De stichting is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur op (0900) 333 2222