Subsidieregeling dorpen en wijken

Heb je een idee waarmee je jouw leefomgeving prettiger en/of mooier maakt? En wil je dit samen met andere inwoners uitwerken? Dan willen wij je helpen om dit mogelijk te maken met de subsidieregeling Dorpen en Wijken. Op deze pagina lees je hoe het aanvragen gaat en wat de regels zijn om de subsidie te krijgen.

Graag kijken we samen met je naar je idee. Via het formulier geef je alvast antwoord op een paar vragen, zodat we je beter kunnen helpen. Daarna nemen we contact met je op om je idee door te spreken en kan je een formulier krijgen waarmee je de subsidie kunt aanvragen. 

Iedere inwoner van gemeente Waadhoeke mag een aanvraag doen.

Een subsidie moet je met ondersteuning én een handtekening van een bestuur van een dorpsbelang, wijkraad of buurtvereniging aanvragen. Op het formulier geef je aan of je steun hebt gekregen en van wie.

  • Je kunt tot € 10.000 ontwikkelsubsidie aanvragen, (maar je mag ook minder aanvragen) voor onderzoek naar een idee of voor deskundige begeleiding voor je idee bijvoorbeeld een procesbegeleider. Daarmee kunnen dorps- en wijkbesturen ook ingewikkelde onderwerpen oppakken.
  • Je kunt tot € 20.000 projectsubsidie aanvragen, (maar ook hier mag je minder aanvragen) voor een idee dat uitgevoerd gaat worden en meehelpt aan verbetering van het prettiger leven in een dorp of wijk. Het is de bedoeling dat een dorp of wijk achter je idee staat.

In totaal is er een pot van € 1.200.000,- beschikbaar tot en met 2026. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Je mag ook eerst de ontwikkelsubsidie aanvragen en daarna nog de projectsubsidie.

Ontwikkelsubsidie

  • Je kunt deze subsidie aanvragen voor de voorbereiding van een project wat te maken heeft met vernieuwing, prettiger wonen en leven en/of betrokkenheid in je dorp of wijk.
  • Bij de aanvraag voeg je een offerte, projectplan en berekening van de kosten toe.
  • Het project vindt plaats op een plek waar iedereen kan komen in het dorp of de wijk.

Projectsubsidie

  • Je kunt de subsidie aanvragen voor de uitvoer van een project om mee te helpen aan de leefbaarheid in een dorp of wijk.
  • Het dorp of de wijk moet achter het project staan.
  • Bij de aanvraag voeg je een projectplan, berekening van de kosten en een overzicht hoe deze kosten betaald gaan worden toe.
  • Je maakt gebruikt van eigen geld, eigen inzet en/of andere fondsen.
  • Het project vindt plaats op een plek waar iedereen kan komen in het dorp of de wijk.

Het is mogelijk om het formulier per e-mail te ontvangen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@waadhoeke.nl. Daarna vul je het aanvraagformulier in, print het uit en breng je het langs of stuur je het op naar:

Gemeente Waadhoeke

t.a.v. afdeling Samenleving

Postbus 58

8800 AB  Franeker

Geen printer?

Haal dan het formulier op bij de balie van het gemeentehuis.

Wil je meer weten over de subsidieregeling voor dorpen en wijken? Bekijk verdere achtergrondinformatie op de website van overheid.nl of neem contact met ons op.