Hekkelen

Bij hekkelen wordt de begroeiing (waterplanten) uit de sloten gehaald. Dit doen we vanaf 1 September. In November moet het hekkelen klaar zijn.

Het is belangrijk dat sloten goed worden onderhouden, dit zorgt voor een goede aan- en afvoer van water. Veel waterplanten en duikers die niet schoon zijn, zorgen voor verstopping. Dit kan zorgen voor wateroverlast of juist te weinig water.

Tip: Zit er een vijverpomp of iets anders van jou in de sloot? Haal deze dan tot na het onderhoud uit de sloot. De kans is namelijk groot dat we deze niet kunnen zien. Laat je de pomp (of een ander ding) zitten? Dan is dit voor eigen risico.

Buiten de bebouwde kom is de bermsloot vaak gedeeld eigendom. Is dit bij jou zo? Dan hebben we al afspraken gemaakt over het onderhoud. Als je zelf (voor een deel) verantwoordelijk bent voor het onderhoud, huur dan een loonbedrijf of hovenier in om de sloot jaarlijks schoon te maken. Of doe dat samen met je buren. Dit is vaak voordeliger.

Bekijk de leggerkaart om te zien of je de sloot naast je perceel jaarlijks moet onderhouden. Weet je niet zeker wat de afspraken zijn? Neem dan contact met ons op.

Waadhoeke heeft veel watergangen vaarten en sloten. Sommigen zijn aangewezen als vaarweg. Die vaarwegen zijn er in verschillende klassen. Provincie Fryslân stelt de Friese vaarwegen en hun categorie (A t/m F) vast. Deze vaarwegen hebben een beheerder die het onderhoud uitvoert. Niet iedere vaarweg heeft dezelfde beheerder. We delen deze verantwoordelijkheid met Provincie Fryslân en het Wetterskip. De andere watergangen zijn vaak gedeeld bezit.

Stel je wilt graag varen in een sloot of vaart en deze is teveel begroeid of te ondiep om dit te kunnen doen. Wat dan?

Ja, het is een vaarweg uit de categorie A t/m F:

  • Kijk op de kaart wie de vaarwegbeheerder is: provincie, waterschap of gemeente Waadhoeke.
  • Zoek contact met de vaarwegbeheerder en vraag hoe en wanneer de sloot of vaart onderhouden wordt.

De vaarwegbeheerder doet er alles aan doen om de vaarweg toegankelijk te houden voor vaartuigen. In perioden met veel begroeiing kan het wel eens voorkomen dat een sloot of vaart niet direct aangepakt kan worden. Ook de onderhoudsbedrijven hebben een planning en kunnen niet alles tegelijk. Ben je structureel ontevreden over het onderhoud van de gemeente? Neem dan contact met ons op.

Nee, het is geen vaarweg uit de categorie A t/m F:

  • In dat geval is er voor de uitvoering van de waterschapstaken geen reden voor extra onderhoud voor de doorvaart. We richten ons bij onderhoud van deze vaarten alleen op de waterkwaliteit en op de hoeveelheid aan- en afvoer van water.
  • De sloot of vaart wordt volgens de normale onderhoudsplanning gemaaid of gebaggerd.
  • Het kan ook zijn dat de omwonenden verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. In dat geval heeft het Wetterskip hierover afspraken gemaakt.

Waarom blijft het hekkelafval(lang) liggen?

Het opruimen van hekkelafval gebeurt in rustige periodes of als er een lege auto in de buurt is. Vaak is dit niet direct na het hekkelen Doordat het afval even blijft liggen, gaat het water eruit. Droog afval is minder zwaar en makkelijker af te voeren.

De sloot achter ons huis stinkt enorm. Kan de gemeente hier iets aan doen?

Als het water in de sloot te laag staat (door veel bagger) is er een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en bij warm weer kan het water gaan stinken. Daarom moeten sloten regelmatig worden gebaggerd door de eigenaar van de sloot. Vaak ligt de kadastrale grens in het midden van de sloot en zijn er dus 2 verantwoordelijken. We adviseren je eerst contact op te nemen met de eigenaar (of eigenaren). Kom je er met hen niet uit? Neem dan contact met ons op.

De gemeente heeft mijn boot/vijverpomp/vishengel etc. beschadigd tijdens het hekkelen. Waar kan ik dit melden?

Helaas kunnen wij met onze machines en boten niet altijd goed zien wat er in de sloot ligt aan persoonlijk eigendom. Het is je eigen verantwoordelijkheid om spullen uit het water te halen als we langskomen om te hekkelen of baggeren. Laat je de pomp (of andere dingen) zitten en worden deze beschadigd? Dan is dit voor eigen risico en bieden wij geen compensatie.

Kan er een fontein, vissteiger, pontje of waterornament in de vijver komen?

Als je iets nieuws wilt in de buurt dan kan je een bewonersinitiatief starten. Je krijgt dan een vast contactpersoon om je te ondersteunen en te adviseren. We vertellen je alles wat je moet weten over de nodige kwaliteit, het budget, fondsenwerving, leveranciers, mogelijke subsidies en meer!

Neem contact met ons op voor een eerste adviesgesprek.

Wanneer baggert de gemeente de sloten?

In het najaar (vanaf oktober).

Mag ik zelf hekkelen, ook al is de sloot niet mijn onderhoudsplicht?

Dat mag alleen in goed overleg met de eigenaar van de sloot.

Mijn vraag staat er niet tussen

Heb je een andere vraag over waterbeheer? Stel je vraag via info@waadhoeke.nl en wij reageren zo snel mogelijk. Wil je een melding doen over iets wat met groen(overlast) te maken heeft? Gebruik dan het meldformulier.