Plaagdieren en invasieve planten

Helaas heeft ook onze gemeente te maken met plaagdieren en invasieve planten. De bestrijding hiervan gaat op verschillende manieren.

Soms is het fijn als er (meer) wilde dieren zijn en genieten we daarvan. Tegelijkertijd zijn er dieren die we liever niet te dichtbij hebben. Bijvoorbeeld ratten, muizen, steenmarters of wespen.

  • Plaagdieren op eigen terrein: het bestrijden van plaagdieren in je eigen woning en tuin is jouw verantwoordelijkheid. Als je hiervan melding maakt, kunnen wij je advies geven. Soms kan een ongediertebestrijder (tegen betaling) je verder helpen. Een ongediertebestrijder in jouw buurt kan je opzoeken via internet.
  • Plaagdieren in de openbare ruimte: dit kan je bij ons melden. Na jouw melding bekijken we op locatie of bestrijding nodig en mogelijk is. 

Kijk voor meer tips over ongediertebestrijding op de website van milieucentraal.

Hoewel veel planten mooi zijn om te zien, kunnen ze ook voor overlast zorgen. Vooral de Japanse duizendknoop en de Reuzenberenklauw kunnen voor problemen zorgen. Signaleer je deze in je tuin of in je omgeving? Dan horen we dat graag. Helaas is het bij deze plantsoorten niet een kwestie van even snoeien en het is opgelost. We zullen dus per situatie de beste aanpak moeten beoordelen. Op dit moment bestaat er nog geen betaalbare methode om dit probleem goed aan te kunnen pakken. Het blijft dus zoeken naar maatwerkoplossingen.

Hoe beter we de zogenoemde haarden in beeld hebben, hoe gerichter we de bestrijding kunnen aanpakken. Help ons hierbij door het te melden.

Wat doet de gemeente aan de japanse duizendknoop?

Er zijn helaas nog geen manieren die honderd procent effectief zijn om de Japanse Duizendknoop te verwijderen. Elke situatie is dus maatwerk. Er wordt landelijk veel geĆ«xperimenteerd en de opgedane kennis wordt met gemeenten gedeeld. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet.

Dit jaar bestrijdt de gemeente de invasieve planten met een exotenteam. Zij bestrijden het gehele jaarrond de exoten. Zo worden de berenklauwen gestoken voor de bloei en wordt de Japanse duizendknoop afgestoken en afgevoerd naar een erkend verwerker.

Gaat de gemeente ook Japanse Duizendknoop in mijn tuin bestrijden?

Nee. In je eigen tuin ben je zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Daarom is het belangrijk om te controleren of je de Japanse duizendknoop in je tuin hebt. Als dat zo is, is het verstandig zo snel mogelijk actie te ondernemen. Bekijk hier alle bekende bestrijdingstechnieken.

Wat doet de gemeente aan de eikenprocessierups?

We controleren elk jaar in welke bomen larven van de eikenprocessierups zitten. Op plekken waar bijvoorbeeld veel fietsers langskomen, wordt de rups preventief bestreden. Daarnaast zorgen we voor een groei aan natuurlijke vijanden voor de rups. Dit doen we door nestkasten op te hangen voor kool- en pimpelmezen. Ook zaaien we bloemrijke bermen in voor sluipwespen, zweefvliegen en andere insecten. 

Help! Ik heb vleermuizen in huis. Wat moet ik doen?

Voor inwoners van Friesland is er een speciaal meldpunt en adviescentrum. Maak hier een melding of neem telefonisch contact op met de vleermuisdeskundige via 06-21414147. Het adviescentrum geeft verdere instructies over wat met de vleermuis te doen. Let er wel op dat je het dier niet zomaar met blote handen aanraakt.

Wat doet de gemeente aan steenmarters?

De steenmarter is een beschermde diersoort en daarom bestrijden we vanuit de gemeente de diersoort niet. Wij kunnen je hierbij niet verder helpen. Als je ernstig overlast hebt, kan je (tegen betaling) een lokale expert inschakelen.

Ik zie berenklauw, brandnetels of andere huid-irriterende planten op een speelplek. Kunnen jullie dit weghalen?

Als planten overlast veroorzaken komen we langs om het op te lossen. Misschien heeft een andere buurtbewoner het al gemeld. Bekijk op deze kaart welke meldingen al bij ons bekend zijn. Staat jouw melding er niet bij? Maak dan een nieuwe melding. 

Mijn vraag staat er niet tussen

 Stel je vraag via info@waadhoeke.nl en wij reageren zo snel mogelijk. Wil je een melding doen over iets wat met groen of dieren(overlast) te maken heeft? Gebruik dan het meldformulier.