ID-kaart voor kind onder 12 jaar aanvragen

Kinderen hebben een eigen ID-kaart (of paspoort) nodig als ze naar het buitenland reizen. Om zich te legitimeren, maar ook als zij zorg nodig hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming. De leeftijd maakt niets uit. Een ID-kaart vraag je persoonlijk aan, dit geldt ook voor kinderen. Wel heeft een kind altijd toestemming nodig van jou als ouder of gezaghebbende.

Tip: met de ID-kaart reis je naar de volgende landen. Ga je ergens anders naar toe? Dan is een paspoort nodig.

Een identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar is 5 jaar geldig en kost € 40,90. Heeft je aanvraag spoed? Dan betaal je € 57,05 extra bovenop de normale kosten. Jouw ID-kaart ligt dan binnen twee werkdagen voor je klaar in plaats van vijf. 

Je betaalt jouw ID-kaart direct aan de balie met (bij voorkeur) pinpas of contactloos.

Bij het aanvragen van een ID-kaart voor kinderen tot 12 jaar is er altijd toestemming nodig van de ouder(s). Of toestemming van één of beide ouders nodig is, ligt aan welke ouder het ouderlijk gezag heeft. Iedere ouder met gezag moet toestemming geven.

Er zijn twee manieren om toestemming te geven aan jouw kind om een identiteitsbewijs aan te vragen:

1. Je gaat mee naar de afspraak

Als ouders kun je zelf meegaan naar het gemeentehuis. Neem in dat geval je identiteitsbewijs mee. 

Let op: Heb je beide het ouderlijk gezag en kan er maar één ouder mee naar de afspraak? Dan moet de andere ouder de toestemmingsverklaring (pdf, 58 KB)  invullen, ondertekenen en een kopie van het identiteitsbewijs meegeven.

2. Je geeft een toestemmingsverklaring mee

Als je niet meegaat naar de afspraak dan geef je jouw kind een ingevulde en ondertekende toestemmingsverklaring (pdf, 58 KB)  mee. Ook is het dan nodig dat je kind een kopie van jouw paspoort of identiteitsbewijs meeneemt. Heb je beide het ouderlijk gezag? Dan neemt je kind ook van de andere ouder deze documenten mee. 

Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind, dit noemen we een gezaghebber. Dan is toestemming van de gezaghebber nodig in plaats van die van de ouder(s). In zo'n geval moet de gezaghebber meegaan bij de aanvraag of schriftelijk toestemming (pdf, 58 KB)  geven.

Vijf werkdagen na de aanvraag ligt je ID-kaart klaar. Haal je ID-kaart op tijdens onze openingstijden wanneer het je uitkomt. Of maak een afspraak zodat je op een door jouw gekozen tijd geholpen wordt. Heb je gekozen tijdens het aanvragen van je ID-kaart om deze te laten (thuis)bezorgen? Dan ontvang je een bericht van bezorgdienst AMP Groep om een afspraak te maken voor het bezorgen. Bekijk hier hoe dit werkt.

  • Alle geldige en verlopen paspoorten en ID-kaarten die je hebt.
  • Een pasfoto die voldoet aan de eisen. De foto mag niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van de aanvraag.
  • Pinpas of mobiele telefoon voor contactloos betalen.
  • Een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier (pdf, 58 KB)  van beide ouders of van verzorgenden die het gezag hebben. Of neem uw ouder(s) mee.
  • Een (kopie van) een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van verzorgenden die het gezag hebben.