Actieplan

We hebben sinds mei 2023 een actieplan inclusie en diversiteit. Dit actieplan bestaat uit een breed pakket aan maatregelen en initiatieven met zes thema’s:

 1. Gemeente: een inclusieve organisatie 
 2. Ketenpartners: samenwerking 
 3. Inwoners: iedereen doet mee 
 4. Jeugd: bouwen aan een inclusieve toekomst 
 5. Nieuwkomers: welkom in Waadhoeke 
 6. Sport en cultuur: verbinden door sport, spel en culturele activiteiten

Met de activiteiten uit het actieplan willen we meehelpen aan een inclusieve, diverse en gelijkwaardige samenleving. Dit betekent dat iedereen volledig en zonder drempels mee kan doen in de maatschappij. Het gaat dan bijvoorbeeld over je geaccepteerd en veilig voelen op school, als je als jongen verliefd bent op een jongen. Of het zorgen voor een veilige en respectvolle omgeving tijdens een wedstrijd als sportvereniging.

Het uitgangspunt van het actieplan is (samen)werken aan positief contact, verbinding en respect onder elkaar. We hebben de volgende doelen:

 • Een kleurrijke gemeente, een iepen mienskip, waarin iedereen erbij hoort en gelijkwaardig is. 
 • Ons standpunt – discriminatie mag en kan niet – is duidelijk.
 • De gemeente Waadhoeke is een inclusieve organisatie voor medewerkers en voor inwoners die met ons te maken hebben.
 • De acceptatie van seksuele en genderdiversiteit neemt toe, vooral onder jongeren, ouderen en in kringen waarin dat nog een taboe is. Met andere woorden: je mag houden van wie je wil en zijn wie je bent!
 • Samen met lokale organisaties ondertekenen we een intentieverklaring. Met de intentieverklaring willen we aangeven dat we samen werken aan een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. Werken aan een samenleving die mensen insluit in plaats van uitsluit, kunnen we namelijk niet alleen. Daar hebben we de inzet van inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen in Waadhoeke voor nodig.