Regenbooggemeente

Een regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid maakt om LHBTIQ+-inwoners gelijke kansen te geven en ervoor te zorgen dat ze zich geaccepteerd en veilig voelen. De gemeente Waadhoeke heeft sinds 2020 beleid om discriminatie tegen te gaan. Daarmee is Waadhoeke een regenbooggemeente geworden.

Regenbooggemeente Waadhoeke (sinds 2020): ‘’Het gaat er niet om dat mensen kleur bekennen, maar dat mensen zelf hun leven en omgeving inkleuren.’’

Om te laten zien dat we een regenbooggemeente zijn, hijst de gemeente Waadhoeke elk jaar op Coming Out-dag de regenboogvlag. Maar we willen meer doen dan alleen de vlag hijsen. In de basis gaat het om (het werken aan) een veilige en warme omgeving voor alle inwoners – ongeacht wie ze zijn of van wie ze houden. Dat willen we de komende periode op de volgende manieren doen:

Zichtbaarheid 

  • Themapagina rondom antidiscriminatie, inclusie en diversiteit op de website van de gemeente Waadhoeke.
  • Elk jaar hijsen we met Coming Out-dag (11 oktober) en op de Dag van de Mensenrechten (10 december) de regenboog- en de mensenrechtenvlag.
  • Ondersteunen van lokale initiatieven om seksuele en genderdiversiteit zichtbaar te maken in de openbare ruimte (zebrapaden, kunstwerken etc.).
  • In gesprek met zorginstellingen over de Roze Loper.
  • Voorlichting op basisscholen en het voortgezet onderwijs.
  • Jaarlijks aansluiten bij de Week van de Respect: een bewustwordingscampagne gericht op burgerschap, inclusie en verbinding voor scholen, sportclubs en het jongerenwerk.
  • Aandacht voor LHBTIQ+-jongeren in het gebiedsgericht werken (Gebiedsteams en jongerenwerk).
  • Trainen en voorlichten van sport- en beweegaanbieders bij het bevorderen van een sociaal veilige sportcultuur
  • Verenigingen ondersteunen bij het opstellen en monitoren van integriteitsbeleid en gedragscodes

Wil jij je ervaringen, zorgen en/of ideeën delen? Neem dan contact op met de inclusiecoördinator van de gemeente Waadhoeke.