Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een vergoeding voor een nieuwe activiteit in onze gemeente. Controleer eerst of je aanvraag niet binnen een andere subsidieregeling valt. Als dat zo is, vraag je de subsidie via die regeling aan. Past je activiteit nergens bij? Lees dan verder.

Heb je een goed idee voor de gemeente Waadhoeke? Bijvoorbeeld een activiteit op het gebied van sport, cultuur of taal? Het kan zijn dat wij je kunnen ondersteunen met een subsidie. Hiervoor moet je wel voldoen aan de volgende regels:

  • De subsidie kan alleen worden aangevraagd als vereniging, organisatie of stichting. Het is helaas niet mogelijk voor één persoon om een incidentele subsidie aan te vragen (tenzij je dit uit naam doet van de vereniging, organisatie of stichting). 
  • Activiteiten die als doel hebben om een stad of dorp te promoten komen niet in aanmerking.
  • Als een activiteit een dorpsgebonden karakter heeft (bijvoorbeeld een buurtfeest) dan kan je de subsidie niet aanvragen.
  • De subsidie kan je maximaal twee keer voor dezelfde activiteit aanvragen. De activiteit moet dan wel in verschillende jaren plaatsvinden en je krijgt de subsidie in het jaar van de activiteit. 
  • De activiteit moet plaatsvinden in de gemeente Waadhoeke of hier aantoonbaar positief voor zijn.

Twijfel je of jouw aanvraag voldoet aan de regels of past binnen de regeling? Neem contact met ons op. 

Sluitingsdatum en bericht

Aanvragen kan het hele jaar door tussen 8 en 12 weken voor de activiteit wordt gehouden. Je krijgt binnen 3 maanden na het aanvragen bericht of de aanvraag is goedgekeurd. We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Het subsidiebedrag hangt af van de activiteit en de kosten die de vereniging, organisatie of stichting maakt. Via het aanvraagformulier geef je aan welk bedrag je wilt ontvangen (met een maximum van €1.000,-) Binnen 3 maanden na je aanvraag krijg je te horen welk bedrag je krijgt toegekend bij goedkeuring van de subsidie aanvraag. 

De subsidie van maximaal €1.000,- komt uit een budget van € 29.000 per jaar. Als het budget op is, kunnen wij geen nieuwe aanvragen meer goedkeuren. Je kunt dan het beste een aanvraag doen voor het jaar daarna.

Om een incidentele subsidie aan te vragen heb je het volgende nodig:

  • De gegevens van de vereniging, onderneming of stichting waaronder het bankrekeningnummer (IBAN) waar de subsidie naar moet worden overgemaakt.
  • Een omschrijving van de activiteit waaronder locatie, datum en geschat aantal bezoekers.
  • Het gewenste subsidiebedrag.
  • Een begroting en activiteitenplan. Hierin geef je duidelijk een overzicht van de geschatte kosten en een meer uitgebreide omschrijving van de activiteiten. 

Het is mogelijk om het formulier per e-mail te ontvangen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@waadhoeke.nl.

Vul het aanvraagformulier in en print het uit. Je kunt het formulier daarna langsbrengen of opsturen naar:  

Gemeente Waadhoeke

t.a.v. afdeling Samenleving

Postbus 58

8800 AB  Franeker

Geen printer?

Haal dan het formulier op bij de balie van het gemeentehuis.

Wil je meer weten over incidentele subsidies? Neem contact met ons op. Er staat ook meer achtergrondinformatie in deze documenten: