Melding ligplaats

Op deze pagina leest u meer informatie over alle ligplaatsen in gemeente Waadhoeke. Bekijk op de kaart waar u in gemeente Waadhoeke mag aanleggen. Doe een melding als u met een vaartuig een ligplaats wilt innemen in Waadhoeke. Aan het innemen van een ligplaats zijn mogelijk kosten verbonden. Doe de melding uiterlijk twee dagen voordat u aan wilt leggen.

Bekijk op deze kaart alle ligplaatsen in gemeente Waadhoeke. Hier ziet u waar u in gemeente Waadhoeke mag aanleggen. Klik op de locatie op de kaart voor meer informatie zoals de kosten en waar de ligplaats bestemd voor is.

Ligplaatsen zijn verdeeld in categorieën. Er zijn kosten verbonden aan het innemen van een ligplaats in categorie A, B en D. Deze kosten zijn vastgelegd in de Liggeldverordening. Bekijk de liggeldverordening op de website Overheid.nl.

Kosten categorie A

 • Zomerseizoen : Deze ligplaatsen kosten in de periode van 1 april t/m 31 oktober minimaal € 5,50 per dag. Is de boot langer dan vijf meter? Dan betaalt u per dag per strekkende meter € 1,10 extra.
 • Winterseizoen: Deze ligplaatsen kosten in de periode 1 november t/m 31 maart minimaal € 15,00 per maand. Is uw vaartuig langer dan vijf meter? Dan betaalt u per extra strekkende meter € 3,00 bij per maand.

Kosten categorie B en D

 • Hele jaar: Kosten bedragen minimaal € 15,00 per maand. Is uw vaartuig langer dan vijf meter? Dan betaalt u per extra strekkende meter € 3,00 bij per maand.

Kosteloos aanleggen

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanleggen uw vaartuig als:

 • u een ligplaats inneemt buiten de bebouwde kom van Franeker;
 • u minder dan zes uur een ligplaats inneemt;
 • uw vaartuig minder dan vijf meter lang is en u aanlegt op een locatie die valt onder categorie C;
 • uw vaartuig bestemd is voor het vervoeren van personen van liefdadigheidsinstellingen;
 • u eigenaar of gebruiker bent van een woonschip en u een recreatievaartuig vlakbij uw woonschip legt.
 • Informatie over de gewenste ligplaats (adres, categorie, periode)
 • Informatie over uw vaartuig (naam, type, lengte, kleur)
 • U betaalt u liggeld via de pin, dus niet meer contant.
 • Doet u de melding via het online formulier? Doe dit dan uiterlijk twee werkdagen voordat u de ligplaats wil innemen.
 • Uw melding wordt beoordeeld. Als u een positieve beoordeling krijgt, mag u de ligplaats innemen. Bij een negatieve beoordeling proberen wij u een andere locatie aan te bieden.
 • De beoordeling wordt bevestigd in een brief of e-mail. Bij een positieve beoordeling, ontvangt u ook een factuur voor de periode dat u de ligplaats wilt innemen. 
 • U kunt maximaal 12 kalendermaanden een ligplaats innemen. Hierna moet u een nieuwe melding doen.
 • Bekijk het ligplaatsenbeleid op de website Overheid.nl.
 • Heeft u vragen over de melding of over het innemen van een ligplaats? Neem contact met ons op.
 • Dit ligplaatsenbeleid is niet van toepassing op particulier beheerde havens en aanlegplaatsen in beheer bij recreatieschap Marrekrite.