Openingstijden bruggen

De bruggen in Waadhoeke worden het meest op afstand door Provinsje Fryslân bediend. Het is fijn te weten wanneer onze bruggen open zijn. Kijk op de digitale kaart op de website van Provinsje Fryslân om meer informatie te krijgen over de bediening en openingstijden.