Informatie voor arbeidsmigranten

Gaat u werken in gemeente Waadhoeke en komt u uit een ander land van de Europese Unie? Dan hoeft u zich alleen in te schrijven als u langer dan 4 maanden in Waadhoeke gaat werken en wonen. Met uw inschrijving kan u gemakkelijk zaken regelen bij de overheid en uw zorgverzekering. U krijgt hiervoor een persoonlijk Burgerservicenummer (BSN). Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over een persoonlijk Burgerservicenummer.

Afspraak maken

Voor het inschrijven is het nodig om een afspraak bij de gemeente te maken. Bel naar het gemeentehuis:  +31 (0517) 380 380 voor het maken van een afspraak.

Ik kom langer dan 4 maanden werken

 • Komt u langer dan 4 maanden werken en wonen in gemeente Waadhoeke vanuit de Europese Unie (EU). Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente. Doe dat binnen vijf dagen na aankomst. Om u in te schrijven moet u bij de afspraak op het gemeentehuis documenten laten zien.
 • Uw eigen geldige EU-paspoort of identiteitsbewijs
 • Buitenlandse documenten. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat toont de echtheid van een document aan. Soms moeten de documenten ook vertaald zijn. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Schriftelijke toestemmingsverklaring als u meerderjarig bent en niet de hoofdbewoner bent op uw nieuwe adres.
 • U heeft een adres in Waadhoeke en gaat langer dan vier maanden in Nederland verblijven.
 • Als u inwoner bent van de Europese Unie heeft u geen verblijfsvergunning nodig.

Ik kom korter dan 3 maanden werken

Gaat u korter dan 3 maanden in Nederland werken? Dan heeft u alleen een geldig paspoort nodig van een land van de Europese Unie, Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Of een geldige identiteitskaart. Wilt u ook werken? Dan mag u dit doen zonder werkvergunning (TWV).

Meer informatie over inschrijven in Nederland leest u op de website van de Rijksoverheid.

 • Als u de nationaliteit hebt van een land dat bij Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland hoort, heeft u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen.
 • Het paspoort of het identiteitsbewijs van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is het bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft en hier mag werken.
 • U hoeft zich niet te melden bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en u hoeft bij de IND ook geen bewijs van rechtmatig verblijf aan te vragen.
 • Uw werkgever hoeft voor u ook geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als u in Nederland wilt werken.

Als u staat ingeschreven bij gemeente Waadhoeke krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). Met dit nummer kunt een DigiD aanvragen. Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u op internet iets regelt. Hiermee kunt u op websites van de overheid en zorgverzekering gemakkelijk zaken regelen. Dankzij uw DigiD kunt u overal makkelijk en veilig inloggen. Uw persoonlijke gegevens blijven goed beschermd.

Op de website van DigiD leest u meer over het aanvragen van uw eigen DigiD inlogcode.

Woningen of kamers voor arbeidsmigranten moeten in Waadhoeke aan de volgende regels voldoen.

 • De woning of kamers moeten voldoen aan de regels die de Stichting Norm Flexwonen heeft vastgelegd. Dat betekent dat iedere persoon in de woning minimaal 10 m² ruimte heeft, een éénpersoonsbed en een kast die op slot kan. Verder gaan de regels over de privacy van de bewoners. Maar ook over het sanitair, de veiligheid, en brandveiligheid van de woning. Op de website van Stichting Norm Flexwonen leest u in het Engels de regels van woningen of kamers voor arbeidsmigranten.
 • De eigenaar controleert de woning regelmatig. Dit gaat niet alleen om de binnenkant. Maar ook om de buitenkant van de woning. Denk aan de tuin, de parkeerplaats en het afval.
 • In een woning waar 4 personen wonen, moeten er minstens 2 parkeerplekken op eigen terrein zijn. 
 • Wanneer uw woning of kamer niet voldoet aan de regels, kunt u dat melden bij de gemeente Waadhoeke. U kunt mailen naar projectleider arbeidsmigranten Harrie Siegersma via emailadres h.siegersma@waadhoeke.nl.  

Geldig rijbewijs

Wilt u autorijden als u in Nederland woont? Dan heeft u een geldig rijbewijs nodig. Heeft u een geldig rijbewijs uit uw land van herkomst? Dan kunt u dat gebruiken tot 10 jaar na de datum van afgifte in uw land van herkomst. Na die periode moet u uw rijbewijs bij uw gemeente omruilen voor een Nederlands rijbewijs. Kijk voor meer informatie het rijbewijs op de website van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).   

Auto meenemen

Neemt u uw auto mee naar Nederland? Als u inwoner van Nederland wordt, kunt u kiezen: u houdt uw buitenlandse kenteken of u kiest voor een Nederlands kenteken.

Buitenlands kenteken houden:

 • U moet direct motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Dat gaat via de Belastingdienst.
 • Uw auto moet direct verzekerd zijn. Dat kan in Nederland of in uw land van herkomst. Verzekert u uw auto in uw land van herkomst? Dan moet u motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen in Nederland én in uw land van herkomst.
 • Nederlands kenteken aanvragen:
 • U moet direct motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen. Dat gaat via de Belastingdienst.
 • Uw auto moet direct verzekerd zijn. Dat kan in Nederland of in uw land van herkomst. Verzekert u uw auto in uw land van herkomst? Dan moet u motorrijtuigenbelasting (mrb) betalen in Nederland én in uw land van herkomst.

APK keuring

Auto’s moet verplicht op veiligheid en milieuvervuiling gekeurd worden. Hoe vaak dit moet, hangt af van de ouderdom van de auto, het gewicht van de auto en de gebruikte brandstof. U kunt dit regelen via de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).  U leest meer over de APK op de website van de RDW.

Openbaar vervoer in Nederland 

U heeft hiervoor een OV-chipkaart nodig. U kunt deze kaart kopen op stations en in supermarkten of tabakszaken. U kunt de kaart daar ook opwaarderen. Op de website van OV-chipkaart leest u hier meer informatie overDe aankomst -en vertrektijden van bussen vind u op de website 9292ov.nl.

Als u in Nederland woont en werkt, moet u belasting betalen aan de Belastingdienst. U riskeert een boete als u de belastingen niet betaalt.

Soorten belastingen als u in Nederland woont:

 • Inkomstenbelasting: als u loon of een uitkering krijgt.
 • Omzetbelasting of btw: als u een eigen bedrijf heeft.
 • Motorrijtuigenbelasting: als u een auto heeft.

Kijk voor meer informatie over belasting betalen op website van de Belastingdienst.  

Lokale belastingen

Er zijn ook lokale belastingen. Wanneer u een huis huurt of koopt, betaalt u lokale belastingen aan de gemeente en aan het waterschap.

Heeft u kinderen? In Nederland gaan zij vanaf 4 jaar naar school. Daarvoor kunnen ze naar de kinderopvang of een speelleergroep. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over kinderopvang of een speelleergroep. Op pagina 16 van de folder is meer informatie te vinden. De folder is in verschillende talen beschikbaar.