Melding bijeenkomst niet-commerciële instelling

Als je een feest of bijeenkomst in een sportkantine, wijk- of buurtcentrum, of andere niet-commerciële instelling wilt houden, moet de beheerder dit melden bij de gemeente.

  • Gratis

Bijeenkomsten die geen direct verband hebben met de activiteiten van de niet-commerciële instelling moet je melden. Denk aan bruiloften, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten en koffietafels. Je doet de melding uiterlijk drie weken voor de activiteit plaatsvindt.

  • Sportkantines mogen maximaal acht dagen per jaar een activiteit organiseren om de clubkas te spekken. Dit mogen ook commerciële activiteiten en evenementen zijn. De eindtijd voor de activiteit is uiterlijk 01.00 uur.
  • Buurt- en dorpshuizen mogen maximaal 12 bijeenkomsten van persoonlijke aard organiseren. Is er in het dorp geen horeca aanwezig, dan geldt bovenstaande beperking niet.
  • Condoleance-, begrafenis- en crematiebijeenkomsten hoef je niet te melden.