Meldpunt problemen met verhuurders

Sinds 1 juli 2023 is er de Wet Goed Verhuurderschap. In deze wet staan duidelijke regels waar een verhuurder zich aan moet houden. Houdt een verhuurder zich niet aan deze regels, dan kun je dit bij de gemeente melden.

Volgens de Wet goed Verhuurderschap moet de verhuurder zorgen voor:

 • Een heldere en te controleren aanpak om de huurder te kiezen.
 • Duidelijke voorwaarden om te kiezen voor een huurder, bij woningen die niet door een woningorganisatie worden aangeboden.
 • Duidelijke uitleg aan de afgewezen kandidaten over de voorkeur voor de gekozen huurder.
 • Een werkwijze waardoor huurders, verhuurbemiddelaars en beheerders niet discrimineren.
 • Altijd voorkomen van intimidatie van de huurder, zowel bij de keuze voor een huurder als tijdens het huren van een woning.
 • Het huurcontract moet op papier of digitaal vastgelegd zijn. Dat is verplicht voor alle nieuwe huurcontracten vanaf 1 juli 2023. Voor huurcontracten van voor die datum is de verhuurder verplicht jou uiterlijk 1 juli 2024 het huurcontract schriftelijk toe te sturen.
  • Schriftelijk betekent op papier of digitaal, via bijvoorbeeld e-mail.
 • Als er rechten en plichten van een huurder zijn die niet in het huurcontract staan, moet de verhuurder die apart op papier of via e-mail geven. De verhuurder moet ook schriftelijk de contactgegevens geven van de beheerder van de woning en de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente.
 • De servicekosten worden bij het ondertekenen van het huurcontract uitgelegd. Daarna worden de servicekosten ieder jaar uitgelegd en met jou gedeeld.
 • Jouw verhuurder mag geen servicekosten rekenen die onredelijk hoog zijn vergeleken met de echt gemaakte kosten.
 • De borg is maximaal 2 keer de huurprijs en staat in het huurcontract. De borg moet 14 dagen na het stoppen van het huurcontract terug worden gegeven.
 • Meer informatie kun je lezen op de website van de Rijksoverheid wat gaat over welke nieuwe regels voor verhuurders en verhuurbemiddelaars gelden vanaf 1 juli 2023.

Bij het meldpunt problemen met verhuurders van de gemeente kun je terecht voor de volgende onderwerpen:

 • Je denkt dat je door een verhuurder steeds opnieuw wordt afgewezen voor een woning vanwege jouw godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. 
 • Je wordt bedreigd door jouw verhuurder, wanneer je elkaar spreekt of schriftelijk.
  • Schriftelijk betekent op papier of digitaal, via bijvoorbeeld e-mail.
 • Jouw verhuurder wil het huurcontract niet schriftelijk vastleggen.
 • Jouw verhuurder heeft jou niet schriftelijk gewezen op:
  • Jouw rechten en plichten
  • Duidelijke afspraken over een eventuele borg
  • De regels over de servicekosten
  • De contactgegevens van de beheerder
  • De contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders
 • Jouw verhuurder wil meer dan 2 maanden huur als borg.
 • Jouw verhuurder betaalt de borg niet terug binnen 2 weken nadat je uit de woning bent vertrokken.
 • Jouw verhuurder vraagt naast huur en borg nog een extra bedrag, bijvoorbeeld bemiddelingskosten.
 • Jouw verhuurder geeft geen uitleg van de servicekosten. Dat moet een verhuurder doen voordat je het huurcontract tekent. Jouw verhuurder moet ook een jaarlijkse afrekening geven van de servicekosten.
 • De servicekosten moeten redelijk zijn en in verhouding met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Als je denkt dat de servicekosten te hoog zijn, kun je dit melden en kan de gemeente voor jou nakijken of de kosten redelijk zijn.

Als verhuurders zich niet aan de regels houden, dan kun je een melding bij ons doen zodat we kunnen handhaven en de verhuurder bijvoorbeeld een boete geven.

 • Het huurcontract moet schriftelijk zijn vastgelegd. Ook andere rechten en plichten die je afspreekt met de verhuurder moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Wil of doet een verhuurder dat niet, dan is de verhuurder in overtreding. Je kunt dat melden bij de gemeente.
  • Schriftelijk betekent op papier of digitaal, via bijvoorbeeld e-mail.
 • De verhuurder mag niet meer dan 2 maanden huur als borg vragen. Als je de huur opzegt, moet de borg binnen 2 weken zijn teruggestort.
 • Als een verhuurder alleen contante betalingen wil, dan mag dat. Je kunt dan vragen om een betalingsbewijs. Als de verhuurder dat niet wil geven, kan het zijn dat er iets niet klopt.
 • Als je een woning deelt met iemand die de hoofdhuurder is, heb je alleen rechten als je getrouwd bent met de hoofdhuurder of een geregistreerd partnerschap hebt.
 • Meld gebreken aan jouw woning meteen bij de verhuurder, liefst schriftelijk. Denk daarbij ook aan isolatie.
 • Heb je contact met een verhuurder over de huur van een woning? Let dan goed op dat het ook echt een verhuurder is. Laat je niet oplichten. Als je de woning nog niet hebt gezien, betaal dan nog niets.
 • Heb je online een woning gevonden? Dan hoef je geen bemiddelingskosten te betalen.
 • Als je een kamer wilt huren, vraag dan altijd of je je kunt inschrijven bij de gemeente.