Nevenfuncties

Burgemeester, wethouders en leden van de raad moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Dat staat in de Gemeentewet. Op de pagina College van Burgemeester en wethouders kiest u een lid om de nevenfuncties te bekijken. Op deze pagina staat een overzicht met nevenfuncties van de gemeentesecretaris, directeur en managers.

Gemeentesecretaris A. Doesburg

  • Voorzitter Friese kring van gemeentesecretarissen, Vereniging van Gemeentesecretarissen    
  • Bestuurslid A&O Fonds Gemeenten
  • Bestuurslid College van Arbeidszaken VNG
  • Trainer Eduardo Frei Stichting

Directeur J.K. IJkema

  • Lid Raad van Toezicht Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord-Fryslân

Manager Gebiedsteam P. van Olphen

  • Mentor Mentorprogramma Friesland
  • Informatiemanager Veiligheidsregio Fryslân

Manager Samenleving R.C. Goeman

  • Lid adviescommissie sociaal domein Fries Sociaal Planbureau