College van burgemeester en wethouders

Het college van B en W is het dagelijks bestuur van een gemeente. Dit college bestaat uit de burgemeester en de wethouders.

In de gemeente Waadhoeke bestuurt een coalitie van SAM, Gemeentebelangen en FNP.

Wilt u de burgemeester of een wethouder uitnodigen voor een bijeenkomst? De leden van het college van B en W gaan in principe graag in op uw uitnodiging.

Neem voor een uitnodiging per e-mail contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente. Of telefonisch: (0517) 380 380.