College van burgemeester en wethouders

Het college van B en W is het dagelijks bestuur van een gemeente. Dit college bestaat uit de burgemeester en de wethouders.

In de gemeente Waadhoeke bestuurt een coalitie van SAM, Gemeentebelangen en FNP.

Wil je de burgemeester of een wethouder uitnodigen voor een bijeenkomst? De leden van het college van B en W gaan in principe graag in op jouw uitnodiging.

Neem voor een uitnodiging per e-mail contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente. Of telefonisch: (0517) 380 380.