Wethouder René de Vries

 • Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdwet
 • Welzijn en gezondheid
 • Onderwijs
 • Jeugd en jongeren
 • Sport, spelen en bewegen
 • Bibliotheken en laag geletterdheid
 • Vervanger wethouder Marja van der Meer

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid bestuurscommissie Openbare Gezondheid Veiligheidsregio Fryslân (onbetaald)
 • Vertegenwoordiger RMC Friesland Noord voortijdig schoolverlaten (onbetaald)
 • Lid commissie van toezicht Elan Onderwijsgroep (onbetaald)
 • Lid Sociaal Domein Fryslân Zorg (jeugdwet en WMO) (onbetaald)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk overleg Zorg voor Jeugd (onbetaald)
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk Overleg Bibliotheken Noordwest (onbetaald)
 • Lid VFG Onderwijs, Jeugd & Sport (onbetaald)
 • Lid VFG Gezondheid en Welzijn (onbetaald)
 • Ambassadeur gehandicaptensport (onbetaald)
 • Lid Stuurgroep Einstein Class (onbetaald)
 • Bestuurslid Jan Bogtstrastichting (onbetaald)

Andere nevenfuncties

 • Geen