Wethouder Kees Arendz

 • Wonen
 • Verkeer en vervoer
 • Statushouders, arbeidsmigranten (woon- en sociaal deel)
 • Gemeentelijk vastgoed (behalve sportaccommodaties)
 • Beheer openbare ruimte
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Locoburgemeester
 • Vervanger wethouder Jan Dijkstra

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Vertegenwoordiger Fries Bestuurlijk overleg Krimp- en Anticipeerregio’s 
 • Lid algemeen bestuur FUMO 
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk Fries VTH-overleg 
 • Vertegenwoordiger Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân 
 • Vertegenwoordiger Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân 
 • Lid dagelijks bestuur GR Hûs en Hiem 
 • Vertegenwoordiger Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water Breed, Algemeen Bestuur 
 • Vertegenwoordiger Stuurgroep Oevers Vaarwegen 
 • Lid VFG Ruimte en Wonen 
 • Vertegenwoordiger ALV Stichting Openbare Verlichting Fryslân 
 • Bestuurslid Jan Bogtstrastichting

Andere nevenfuncties

 • Geen