Nevenfuncties

Burgemeester, wethouders en leden van de raad moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Dat staat in de Gemeentewet. Op de pagina College van Burgemeester en wethouders kiest u een lid om de nevenfuncties te bekijken. Op deze pagina staat een overzicht met nevenfuncties van de gemeentesecretaris, directeur en managers.

Gemeentesecretaris A. Doesburg

  • Voorzitter Friese kring van gemeentesecretarissen, Vereniging van Gemeentesecretarissen    
  • Bestuurslid A&O Fonds Gemeenten
  • Bestuurslid College van Arbeidszaken VNG
  • Trainer Eduardo Frei Stichting

Directeur J.K. IJkema

  • Lid Raad van Toezicht Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Noord-Fryslân

Manager Gebiedsteam P. van Olphen

  • Mentor Mentorprogramma Friesland
  • Informatiemanager Veiligheidsregio Fryslân
  • Voorzitter bij Stichting Dorpsaccommodatie Hempens-Teerns

Manager Samenleving J. Piersma

  • Voorzitter bij Stichting Innovatie Bibliotheek te Vlissingen
  • Lid Commissie bezwaarschriften bij Gemeente Veere