Bomencontrole in Waadhoeke

woensdag 10 april

Elke 3 jaar voert Waadhoeke een boomveiligheidscontrole uit om onze bomen te controleren op bijvoorbeeld dood hout of andere gebreken. Op dit moment is aannemer Van Bodegom in Waadhoeke aan het werk om bomen te snoeien of te kappen waar nodig.

De aannemer maakt een ronde door Waadhoeke om de gebreken bij de bomen op te lossen of om de bomen te kappen. De aannemer moet altijd werken volgens de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat bomen waar bijvoorbeeld een nest in zit op een later moment worden gesnoeid of gekapt. Wanneer bomen op een prominente plaats gekapt moeten worden, worden op die plek in het aankomende plantseizoen (najaar-winter 2024-2025) nieuwe bomen geplant.

Waar wordt er gesnoeid?

De dorpen waar in deze ronde gesnoeid wordt, zijn:

 • Achlum
 • Boer
 • Dongjum
 • Franeker
 • Herbaijum
 • Hitzum
 • Oosterbierum
 • Peins
 • Pietersbierum
 • Ried
 • Sexbierum
 • Tzum
 • Tzummarum
 • Zweins