Opvanglocaties in Waadhoeke

In maart 2022 startte Waadhoeke met de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hier werden de mensen opgevangen in het dorpshuis en de gymzaal van Tzum en Achlum. Vanaf juli en september 2022 sloten de opvanglocaties en werden de mensen ondergebracht in De Valk te Franeker en in Menaam.

Momenteel verblijven in gemeente Waadhoeke in totaal 268 vluchtelingen uit Oekraïne: 238 mensen daarvan verblijven in de gemeentelijke opvanglocaties en 30 verblijven in particuliere opvang.

We hebben op dit moment zes gemeentelijke opvanglocaties:

  • Nij Statelân in Menaam, opvang voor maximaal 36 personen
  • Motel de Valk in Franeker, opvang voor maximaal 36 personen
  • Pension Weltevree in Minnertsga, opvang voor maximaal 36 personen
  • Nije Buorren 21 te Sexbierum, opvang voor maximaal 55 personen
  • Rijksweg 4B te Herbaijum, opvang voor maximaal 34 personen

Daarnaast hebben we 4 semi-zelfstandige woningen in Franeker, opvang voor in totaal 19 personen.

Vanaf begin mei 2024 worden er 22 personen tijdelijk opgevangen in drie recreatiewoningen op Bloemketerp. Zij zijn afkomstig van het passagiersschip Mare Luna, waar eerder maximaal 56 personen gehuisvest werden. De overige 34 personen hebben buiten de gemeente opvang gevonden.

NB. De gemeente blijft op zoek naar nieuwe opvanglocaties. Heeft u of weet u een locatie die mogelijk geschikt kan zijn voor Oekraïense vluchtelingen dan kunt u mailen naar oekraine@waadhoeke.nl

  • In de eerste opdracht van Veiligheidsregio Fryslân moest gemeente Waadhoeke 141 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen realiseren. Al snel werd deze opdracht aangepast en werd het aantal omhoog gebracht naar 213 opvangplaatsen.
  • De huidige opdracht voor de gemeente Waadhoeke is het realiseren van 255 opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze opdracht komt voort uit een gelijke landelijke verdeling, waarbij men uitgaat van totaal 90.000 Oekraïense vluchtelingen.
  • In september 2023 is het landelijke aantal verhoogd naar 97.000 Oekraïense vluchtelingen. De verdeling van de aantallen van de Veiligheidsregio Fryslân voor de Friese gemeenten zijn nog niet bekend gemaakt. Wel blijft de inspanningsverplichting.

Het gaat goed op de huidige opvanglocaties. Er staat een locatie manager klaar om de mensen op te vangen en te begeleiden als nieuwkomer in Nederland. Op iedere locatie zit een aantal dagen in de week een locatiemanager. Ook is er een beveiliger aanwezig.

Registratie

De locatiemanager draagt zorg voor de inschrijving bij burgerzaken. Ook de registratie bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in Amsterdam wordt geregeld. Met dit IND document kan de bewoner onder andere aantonen dat hij/zij tijdelijk in Nederland mag verblijven en werken.

Werk

Het is voor Oekraïense vluchtelingen mogelijk te werken in Nederland. De locatiemanager legt contact met uitzendbureaus voor werk. Oekraïense vluchtelingen kunnen dit ook zelfstandig oppakken.

Medische zorg

In overleg met de locatiemanager kunnen de bewoners medische zorg krijgen. De locatiemanager heeft onder andere contact met huisarts, tandarts, psycholoog en consultatiebureau.

School

De locatiemanager regelt de inschrijving bij de school. Kinderen onder de 18 jaar zijn leerplichtig.

Huisregels

Iedere bewoner ondertekent de huisregels van de locatie. Mocht een bewoner zich niet aan de afgesproken huisregels kunnen of willen houden, dan krijgt hij/zij in een passend gesprek een waarschuwing.

Nederlandse les

Op iedere locatie wordt er Nederlandse les aangeboden. We krijgen hierbij veel hulp van vrijwilligers.

Vervoer

Weinig Oekraïense vluchtelingen hebben een auto. Hierdoor is soms een vrijwilliger nodig die met hen rijdt naar bijvoorbeeld een ziekenhuisafspraak. Alle locaties beschikken tot nu toe over (deel)fietsen. Op deze manier kunnen de bewoners zelfstandig op pad. Ook helpt de locatiemanager de bewoners met het aanvragen van een OV-pas voor het openbaar vervoer.

Activiteiten in de omgeving

De Oekraïense vluchtelingen hebben veel leed meegemaakt. Het is voor hen daarom belangrijk dat zij deel kunnen nemen aan sociale activiteiten. Per locatie wordt gekeken op welke manier de mensen deel kunnen nemen aan activiteiten zoals sporten, kerkdiensten bezoeken of koffiemomenten in het dorpshuis of buurthuis. De locatiemanager motiveert de Oekraïense mensen een actieve bijdrage te leveren aan de omgeving. Heb je zelf nog ideeën bij jou in de buurt? Meld je dan aan via oekraine@waadhoeke.nl

Vrijwilligers

Wil je vrijwilliger worden voor een opvang locatie bij je in de buurt, dan kun je je aanmelden via opvang@connexa.nl.