Veelgestelde vragen

Het Rijk heeft aan alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland gevraagd binnen twee weken minimaal 1000 plekken beschikbaar te stellen. De provincie Fryslân is een veiligheidsregio, en moet dus 1000 opvangplekken organiseren. Ook gemeente Waadhoeke is bezig te inventariseren waar vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen kunnen worden. Na de eerste 1000 plekken moeten de Veiligheidsregio’s op (iets) langere termijn nog eens 1000 opvangplekken beschikbaar stellen. 

Kan ik hulp bieden aan Oekraïne of aan Oekraïense vluchtelingen?

U kunt ook uw hulp aanbieden via VluchtelingenWerk. U kunt u ook melden bij de stichting Oekraïense gemeenschap Nederland.

Ik wil graag vrijwilligerswerk doen voor Oekraïense vluchtelingen. Waar kan ik mij melden?

U kunt zich melden bij VluchtelingenWerk. Wilt u helpen op een van de opvanglocaties in Waadhoeke? Laat het ons weten via opvang@deskule.nl.

Ik wil geld doneren. Waar kan ik dat doen?

Doneer via Giro555 aan de actie van de Nederlandse Samenwerkende Hulporganisaties voor Oekraïne. Zij bieden hulp aan slachtoffers van de oorlog. Met het geld zorgen zij in Oekraïne en omringende landen bijvoorbeeld voor onderdak, medische zorg, eten en schoon drinkwater. En ze zorgen dat die hulp snel bij de mensen komt die dat het meest nodig hebben.

Ik wil spullen doneren. Waar kan ik die naartoe brengen?

De gemeentelijke locaties zijn volledig ingericht en hebben geen spullen meer nodig. Wel kunt u spullen doneren voor vluchtelingen via Vluchtelingenwerk. Hier vindt u een overzicht van initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen en informatie over het doneren van spullen. Ook kunt u er een eigen initiatief aanmelden.

We willen wel vluchtelingen ophalen bij de grens van Polen. Hoe pakken we dat aan?

We raden echt af om op de bonnefooi vluchtelingen op te halen bij de grens, zeker niet wanneer er nog geen opvang geregeld is. Er is mogelijk op korte termijn geen plek op de gemeentelijke opvanglocaties, omdat deze locaties gevuld worden met vluchtelingen die via de Veiligheidsregio naar ons komen.

Ik wil mijn vakantiewoning, huis of een kamer ter beschikking stellen voor Oekraïense vluchtelingen. Hoe doe ik dat?

U kunt woonruimte aanbieden via TakecareBNB. Zij coördineren de opvang in particuliere accommodaties. Er is vooral behoefte aan zelfstandige woonruimten, zoals airbnb of vakantiewoningen. Ga voor meer informatie naar de website van TakecareBNB. Let op: Als u vluchtelingen opvang wilt bieden, realiseer u dat de opvang langdurig van aard is en dat het een zeer grote impact heeft. Er moet zorg geregeld worden en kinderen moeten straks naar school. Als u graag wilt helpen, we hebben straks heel veel vrijwilligers nodig. Meer informatie over de opvang van vluchtelingen vindt u in deze handreiking van Rijksoverheid.

Hoe lang moet ik woonruimte beschikbaar stellen?

U kunt zelf met de Oekraïners afspreken hoe lang u de woonruimte aanbiedt. Voor de vluchtelingen is het prettig dat zij er langdurig gebruik van kunnen maken, zolang de situatie in Oekraïne onzeker is.

Moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente?

Het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen is niet verplicht. Toch willen we graag weten wie er in gemeenten Waadhoeke worden opgevangen bij particulieren. We vragen daarom deze informatie door te geven via oekraine@waadhoeke.nl. De registratie in de gemeente kan ook in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben. De laatste informatie over inschrijven vindt u bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Waar kunnen vluchtelingen zich aanmelden?

Wilt u helpen op een opvanglocatie in Waadhoeke? Mail dan naar opvang@deskule.nl. De gemeente Heerenveen is namens de Veiligheidsregio en de Friese gemeenten een eerste portaal voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor is de Hoekstra-hal aan it Hege Stik in Heerenveen ingericht. Vluchtelingen kunnen hier op adem komen, zich inschrijven en van daaruit naar locaties elders in de provincie gaan voor een langere opvang. Vluchtelingen die bij particulieren verblijven hoeven zich niet te registreren bij de HUB in Heerenveen. Wel moeten zij zich op het gemeentehuis inschrijven op het verblijfadres.

Kan ik een vergoeding krijgen voor de opvang van vluchtelingen?

Dit wordt op dit moment uitgezocht door het Rijk. Het is momenteel niet mogelijk om een vergoeding te ontvangen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Heeft particuliere opvang van vluchtelingen invloed op toeslagen of uitkering?

Er moet nog worden besloten wat voor verblijfsstatus Oekraïense vluchtelingen in Nederland gaan krijgen. We weten nu nog niet precies hoe door de Nederlandse overheid zal worden omgegaan met particuliere opvang van Oekraïners. Op korte termijn hoef je je geen zorgen te maken. Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen niet te maken met de kostendelersnorm. Dit geldt in ieder geval voor de eerste zes maanden.

Mogen Oekraïners werken?

De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft de mogelijkheid om te werken. Iedereen die valt onder de Tijdelijke regeling Oekraïne mag in Nederland werken zonder een tewerkstellingsvergunning (twv).

Oekraïense vluchtelingen die vallen onder de voorwaarden van deze regeling kunnen naar de gemeente om zich in te laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijven betekent dat persoonsgegevens en het (tijdelijke) adres door moeten worden gegeven aan de gemeente. 

De vrijstelling van de twv geldt voor al het werk in loondienst. Hiervoor is een arbeidscontract met een werkgever nodig. Deze voorwaarden gelden ook voor vrijwilligerswerk of stage. 

Hebben Oekraïners recht op zorg?

De Tijdelijke regeling Oekraïne geeft recht op medische zorg voor minderjarige kinderen in Nederland. Meer informatie over zorg voor volwassenen en werkenden vindt u op de website Zorgverzekeringslijn. De kosten van dringend medische zorg worden altijd vergoed als het gaat om zorg die niet uitgesteld kan worden. Bijvoorbeeld bij een levensbedreigende ziekte. De vergoeding komt uit een speciale regeling voor mensen zonder verzekering. De arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan.

Bestaat er recht op leefgeld of een uitkering?

We hebben hier alle informatie over leefgeld voor u op een rij gezet. 

Moeten vluchtelingen uit Oekraïne asiel aanvragen?

Nee. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen en mogen vrij in Europa en dus ook naar Nederland reizen. De opvang van Oekraïners wordt daarom ook niet geregeld door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), maar door de veiligheidsregio’s en gemeenten.

Moeten Oekraïense vluchtelingen zich inschrijven bij de gemeente?

Het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen is niet verplicht. Toch willen we graag weten wie er in gemeenten Waadhoeke worden opgevangen bij particulieren. We vragen daarom deze informatie door te geven via oekraine@waadhoeke.nl. De registratie in de gemeente kan ook in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt voor personen die met een identificatiebewijs kunnen aantonen dat zij de Oekraïense nationaliteit hebben. De laatste informatie over inschrijven vindt u bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.