Onderhoud en vervanging van AED’s

Een AED redt levens en moet dus altijd in een goede staat zijn. Door de AED regelmatig te (laten) controleren, kan deze duurzaam en veilig gebruikt worden. Waaraan moet je denken bij het beheren en onderhouden van de AED?

 • Controleer de AED en eventueel de buitenkast elke maand. Ook als je een onderhoudscontract heeft, is dit goed om te doen. Het apparaat heeft ook onderhoud nodig als het niet wordt gebruikt.
 • De batterij en elektroden van de AED moeten af en toe vervangen worden. De AED geeft zelf op tijd aan als de batterij bijna leeg is, bijvoorbeeld met licht- of geluidssignalen.
 • Voer in je HartslagNu-account de verloopdatum in van de batterij en de elektroden. Je krijgt dan automatisch bericht als de datum bijna verstreken is.
 • Na het vervangen van de elektroden/batterij pas je zelf de nieuwe houdbaarheidsdatum aan in je HartslagNu-account.
 • Let op: heb je een onderhoudscontract, dan moet je toch zelf de houdbaarheidsdatum van de elektroden/batterij aanpassen. Vraag dus na een bezoek van het onderhoudsbedrijf om de nieuwe houdbaarheidsdatum.
 • Pas je de houdbaarheidsdatum niet aan, dan wordt de AED automatisch op non-actief gezet. HartslagNu roept de AED dan niet meer op bij een reanimatie.
 • Is er extreem winterweer (strenge vorst, sneeuwval) op komst? Controleer de AED nog eens extra en neem zo nodig voorzorgsmaatregelen.
 • Controleer of de AED is opgehaald, teruggebracht en is gebruikt.
 • Is de AED ingezet? Zet hem tijdelijk op non-actief en maak de AED zo snel mogelijk weer gebruiksklaar. Lees hierover meer op HartslagNu – Mijn AED is ingezet
 • Als de elektroden verpakking open is geweest, vervang je de elektroden en pas je de nieuwe houdbaarheidsdatum aan in jouw HartslagNu-account.
 • Controleer of het hulpsetje van de AED is gebruikt en reinig het mondmasker indien nodig.
 • Vergeet niet de AED zelf weer in te schakelen als deze op non-actief is komen te staan. In je HartslagNu-account kun je op de AED-pagina de knop ‘inschakelen’ drukken. Daarmee activeer je de AED.

Als je AED is aangemeld bij HartslagNu en op een openbare locatie hangt die 24/7 beschikbaar is, dan kunnen dorps- en wijkbelangen, EHBO- en sportverenigingen een subsidie aanvragen voor de onderhoudskosten. Lees hierover meer op de pagina Subsidieregeling AED.

Om verzekerd te zijn van een optimale werking geven de Nederlandse Hartstichting en leveranciers het dringende advies om elke AED na tien jaar te vervangen. De daadwerkelijke levensduur van een AED is afhankelijk van vele factoren, zoals:

 • Het merk en type AED.
 • Waar en hoe de AED is opgehangen – stof, vocht en temperatuurschommelingen kunnen een negatief effect hebben op de elektronica van het apparaat.
 • Hoe vaak de AED is ingezet – het afgeven van schokken vraagt veel energie van de batterij.
 • Of en hoe vaak er onderhoud is uitgevoerd.

Elke AED bevat onderdelen met een beperkte houdbaarheidsdatum (batterij en elektroden). Door veroudering of corrosie gaat de kwaliteit van deze onderdelen achteruit, tot een goede werking niet meer kan worden gegarandeerd. Na tien jaar gaat de betrouwbaarheid zo snel omlaag, dat er geen keuringscertificaten en onderhoudscontracten voor een AED meer worden afgegeven. Waar je met veel andere elektronische apparaten kan wachten tot deze stuk zijn, kan dat met een AED niet – het kan immers levens redden. Het advies is daarom om een AED op tijd te vervangen.

Het advies om een AED na 10 jaar te vervangen, geldt óók voor een AED die nog nooit is ingezet bij een reanimatie. Naast de vervangbare batterij heeft elke AED ook een niet-vervangbare interne batterij (elco). Deze geeft uiteindelijk de schok af aan de patiënt. Door veroudering neemt de capaciteit van deze elco langzaam af. Het gevolg is dat de AED steeds minder sterke schokken kan afgeven bij de reanimatie.

Hoe zit het met een AED die wel is gebruikt?

Een AED kan meerdere keren worden gebruikt. Het is wel belangrijk om de AED na gebruik te controleren en de elektroden en eventueel de accu of batterij te vervangen.

De houdbaarheidsdatum van elektroden varieert per merk en type en ligt tussen de twee en vijf jaar. Bij inzet van een AED moeten elektroden direct vervangen worden. De levensduur van een AED-batterij of accu verschilt ook per merk en type. Gemiddeld gaat een batterij tussen de twee en zeven jaar mee. Als de AED vaak wordt ingezet, zal de batterij sneller leeg zijn dan wanneer deze jarenlang niet gebruikt wordt.   

Dorps- en wijkbelangen, EHBO- en sportverenigingen kunnen een kostendekkende subsidie aanvragen voor vervanging van een AED. De te vervangen AED moet dan wel ouder dan tien jaar zijn en zijn aangemeld bij HartslagNu.